close
تبلیغات در اینترنت
ایین نامه اجرایی مدارس

جستجوگر پیشرفته


دســـتورالعمـــل

مـــالي مـــدارس

 

موضوع ماده (92)

آیین نامه اجرایی مدارس

مصوب شورای عالی آموز ش و پرورش

ارديبهشت 1389

     مقدمه :

در اجرای ماده (92)1 آیین نامه اجرايي مدارس و قانون اصلاح ماده (11) قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش و تبصره (4) ماده واحده قانون راجع به هزينه سرانه واحدهاي آموزشي، به منظور ایجاد وحدت رویه در زمینه امور مالی مدارس وتسهیل در امر کنترل و نظارت بر مصرف منابع‌مالی که در اختیار واحدهای‌آموزشی قرار می‌گیرد . این دستورالعمل در 13 ماده و 17 تبصره به همراه 5 پیوست تدوین و ابلاغ می‌گردد وکلیه‌ی واحدهای یادشده مکلف به رعایت دقیق مفاد آن می‌باشند. مسئولیت حسن‌اجرای این دستورالعمل به عهده مدیر آموزشگاه و نظارت آن به عهده ادارات آموزش و پرورش می‌باشد.

ماده 1) تعاریف :

الف) مدرسه

مدرسه از نظر اين دستورالعمل به كليه واحدهاي آموزشي اطلاق مي‌شود كه در چارچوب اهداف و وظايف وزارت آموزش و پرورش عهده‌دار تعليم و تربيت در دوره‌هاي مختلف تحصيلي شامل پيش‌دبستاني، هنرستان‌هاي فني، حرفه‌اي،

كشاورزي، مدارس عادي، شبانه‌روزي، عشايري، استثنايي، استعدادهاي درخشان، نمونه دولتي، شاهد و ايثارگران بوده و تمام يا بخشي از هزينه آن به نحوي از محل بودجه عمومي دولت پرداخت مي‌گردد.

ب) منابع مالی مدرسه :

طبق ماده (11)2 قانون تشکیل شورا های آموزش و پرورش در استانها ، شهرستانها و مناطق کشور منابع مالی مدرسه عبارتند از:

1. اعتبارات دولت که به استناد تبصره های 1و2 ماده واحده قانون راجع به هزينه سرانه واحدهاي آموزشي از محل اعتبارات وزارت آموزش و پرورش و یا سازمانهای وابسته به حساب واحد آموزشی و پرورشی واریز می گردد .

2. کمکهای داوطلبانه مردمی که حسب دستور العمل و بخشنامه های مربوطه و با رعایت مفاد قانون اصلاح ماده (11) قانون تشكيل شوراهاي آموزش و پرورش به وسیله اشخاص حقیقی یا حقوقی جهت انجام هزینه‌ها به حساب واحد های آموزشی واریز می‌گردد.

3. سهمی که از طریق شورای آموزش و پرورش شهرستان یا منطقه از عوارض اخذ شده در اختیار مدرسه قرار می‌گیرد

4. وجوه حاصل از ارائه خدمات آموزشی و پرورشی فوق برنامه و جبرانی که به استناد آیین نامه نحوی ارائه خدمات آموزشی و پرورشی فوق برنامه و شیوه‌نامه‌ی اجرایی مربوطه توسط اولیای دانش آموزان به حساب مدرسه واریز می‌گردد.

تبصره) سایر وجوهی که مدرسه به موجب مصوبات مراجع ذیصلاح مجاز به دریافت آن می‌باشد از نظر این دستورالعمل در زمره منابع مالی مدرسه تلقی می‌گردد.

ج) حساب بانکی مدرسه :

حسابی است الكترونيكي که به نام مدرسه در ردیف حسابهای دولتی نزد یکی از شعب بانک‌های دولتی با معرفی اداره آموزش و پرورش افتتاح شده یا می‌شود .

تبصره 1) برداشت از حساب مذکور با 2 امضاء از 3 امضاء (امضای رئیس مدرسه ثابت و امضای یکی از دو نفر اعضای شورای مالی مدرسه) صورت خواهد پذیرفت .

تبصره 2) نگهداری وجوه بصورت نقدی (باستثناء تنخواه گردان) اکیداً ممنوع می باشد . مسئولین مدارس و صاحبان امضاء متضامناً مسئولیت اجرای این تبصره را به عهده خواهند داشت .

ماده 2: شورای مالی مدرسه : شورای مالی مدرسه که عضویت در آن افتخاری است ، در اول هر سال تحصیلی و بلافاصله پس از آغاز به کار انجمن اولیاء و مربیان با ترکیب زیر تشکیل می گردد .

الف) شورای مالی واحد آموزشی روزانه:

1- مدیر یا سرپرست مدرسه ( رئیس شورا )

2- رئیس انجمن اولیاء و مربیان .

3- نماینده شورای معلمان .

تبصره) به منظور عدم توقف امور مالي مدارس تا تشكيل انجمن اولياء و مربيان جديد، ادامه كار شوراي مالي به قوت خود باقي مي‌ماند .

ب) شورای مالی واحد های شبانه روزی – بزرگسالان

1- مدیر مدرسه یا سرپرست مدرسه ( رئیس شورا ) .

2- نماينده‌ي شورای معلمین ( مربیان پرورشی ، دبیران، هنر آموزان)

3- نماینده‌ي کادر اداری مدرسه ( معاونین ، دفترداران ).

4- حسابدار مدرسه که دارای پست حسابدار می باشد.

5- سرپرست شبانه روزی ( در مدارس شبانه روزی )

ج) شورای مالی هنرستانهای فنی و حرفه ای و کاردانش

1- مدیر مدرسه یا سرپرست ( رئیس شورا )

2- رئیس انجمن اولیاء و مربیان .

3- نماینده‌ی شورای معلمین و مربیان .

4- نماينده‌ي کادر اداری ( معاونین ، دفترداران ) .

5- حسابدار مدرسه که دارای پست حسابدار می باشد .

تبصره1) در مدارس تک معلم و روستاهایی که امکان تشکیل شورای مالی با ترکیب پیش بینی شده در ماده (2) این آیین نامه وجود ندارد شورایی مرکب از مدیر مدرسه ، رئیس انجمن اولیاء و مربیان و یک نفر نماينده‌ي اداره به انتخاب رئیس شهرستان / منطقه و نمايندگي تشکیل گردد .

ماده (3): وظایف شورای مالی مدرسه عبارت است از:

1. بررسی برنامه‌های مالی مدرسه و ارائه آن به انجمن اولیاء و مربیان مدرسه جهت تصویب.

2. نظارت بر حسن اجرای مصوبات مالی انجمن اولیاء و مربیان و دستورالعمل‌های مالی ذیربط .

3. همکاری مستمر با مسئول مدرسه ، در استفاده صحیح از منابع مالی با رعایت صرفه‌جویی و امضای اسناد هزینه .

4. انجام سایر وظایفی که در این دستور العمل به عهده شورای مالی گذاشته شده است .

ماده 4)

جلسات شورا برای مدارس موضوع بند الف ماده (2) با حضورکلیه‌ي اعضا و برای مدارس موضوع بند (ب ، ج) ماده (2) با حضورچهار پنجم اعضا و در سایر مراکز با حضور دو سوم اعضا رسمیت می‌یابد و مصوبات شورا با اکثریت آرا قابل اجرا است ( مدیر مدرسه مکلف به دعوت اعضای شورا می باشد .)

ماده 5)

شورا حسب ضرورت جهت تصمیم گیری در مورد هزینه‌های مدرسه جلسه خواهد داشت و به هر حال تشکیل جلسات شورای مالی حد اقل دو ماه یکبار الزامی است .

تبصره) در مواردی که هزینه ای جنبه‌ي فوری و فوتی داشته باشد و تاخیر در آن منجر به زیان و خسارت گردد و به علت ضیق و قت امکان طرح و تصویب در شورای مالی مدرسه میسر نباشد ، مدیر یا سرپرست مدرسه مجاز است در هر سال حد اکثر تا سقف 20 درصد هزینه های سال قبل نسبت به انجام این قبیل هزینه ها اقدام و مراتب را در اولین جلسه شورای مالی به اطلاع شورا برساند.

ماده 6)

در ابتدای هر سال جهت انجام هزینه های مدرسه تنخواه گردان لازم به میزانی که شورای مالی مدرسه تعیین می نماید در اختیار مدیر مدرسه قرار می گیرد که این میزان تنخواه در هر سال نباید حداکثر از 20درصد هزینه سال قبل تجاوز نماید .

ماده 7)

صورت جلسات شورای مالی باید بوسیله منشی شورای مالی مدرسه که در اولین جلسه شورا انتخاب می شود با ذکر نظرات موافقین و مخالفین تنظیم و در دفتر مخصوص ثبت و به امضای کلیه‌ي حاضران برسد .

ماده 8) مصرف منابع مالی

منابع مالي مدرسه باید برای مصارف ذیل هزینه گردد :

1. حمل ونقل ، ارتباطات و فن‌‌آوري(هزینه های پستی ، مخابرات،حمل و نقل اموال و اشیاء متعلق به مدرسه ، رفت و آمد دانش آموزان ).

2. تعمیرات جزئي ساختمان ، تجهیزات و وسایل ساختمانها و پرداخت حق بیمه‌ي آنها در مقابل سرقت ، زلزله ، سیل ، آتش سوزی و .... .

تبصره) تعمیرات اساسی ساختمان و ایجاد بناهای جدید از محل اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای اداره‌ي کل نو سازی تامین گردد .

3. سوخت ، آب و برق .

4. تهیه‌ی مواد و لوازم مصرفی و در حکم مصرفی اعم از آموزشی ، کارگاهی و آزمایشگاهی ، اداری ، بهداشتی ، ورزشی و پرورشی .

5. تهیه‌ی وسایل و تجهیزات مصرف نشدنی آموزشی و کمک آموزشی (آزمایشگاهی، کارگاهی، خوابگاهي، آشپزخانه) ورزشی و اداری و سایر اموال غیر مصرفی دیگر .

6. هزینه‌های مربوط به فعالیتهای پرورشی شامل اقامه نماز ، برگزاری اردوها مسابقه‌های ورزشی ، علمی ، فرهنگی و هنری اجرای مراسم ایام الله و اعیاد مذهبی ، ملی و بسیج دانش‌آموزي و پدافند غیر عامل و مناسبت‌های مختلف.

7. هزینه‌های مربوط به فعالیت‌های فوق‌برنامه آموزشی، پرورشی و ورزشی و کمک‌های ضروری به دانش آموزان وخرید جوایز و هدایا .

8. هزینه‌های تشکیل کلاس‌های آموزشی خانواده و مشارکت در تشکیل و فعالیت مرکز راهنمایی و مشاوره خانواده ( وابسته به انجمن اولیاء و مربیان).

9. حق اشتراک مجلات آموزشی ( پیوند ، رشد، تربیت و ...).

10. تشویق کارکنان آموزشي ، پرورشي و اداري مدرسه و تجليل از بازنشستگان مدرسه با رعايت مفاد ماده(90)3 آيين‌نامه اجرايي مدارس.

11. پرداخت حق التدریس معلمین و حق الزحمه عوامل اجرایی کلاسهای جبرانی و فوق برنامه .

12. پرداخت فوق العاده خاص و کارانه از محل بند 3 ماده (11) قانون شوراها پس از تصویب شورای آموزش و پرورش  13. تهیه‌ي موادغذایی در مدارس شبانه روزی .

14. پرداخت هزینه‌های خدمات پشتیبانی( امور دفتری، حق‌التنظیف و...) بر اساس قوانین کار.

15. سایر موارد پیش‌بینی نشده در این ماده که انجام آن در ارتباط با فعالیت مدرسه ضروری و اجتناب ناپذیر است .

تبصره 1) در مواردی که زمینه مصرف کمکها کتباً از طرف اهدا کننده تعیین شده باشد ، وجوه مذکور منحصراً بایستی در جهت اهداف و نیات پرداخت کننده ( مشروط بر اینکه منافاتی با موازین شرعی و مقررات قانونی نداشته باشد ) صرف گردد و در صورتی که نیت و هدف اهدا کننده ارتقاء سطح آموزشی و پرورشی مدرسه به طور عام باشد با مسئولیت مدیر مدرسه و تحت نظر شورای مالی به مصرف خواهد رسید.

تبصره 2) خرید اشیاء لوکس و تجملی و غیر ضروری (موضوع قانون منع خرید اشیاء تجملی) اکیداً ممنوع است .

تبصره 3) در پرداخت‌های حق‌التدریس و حق‌الزحمه کسر مالیات بر وفق مقررات مربوط اعمال و به حساب امور مالیاتی واریز گردد.

تبصره 4) بکارگیری نیرو هاي آزاد (غيرشاغل) تحت عناوین حق التنظیف، حق‌الزحمه‌بگیر، حق‌التدریس و ... خارج از مقررات قانون كار مجاز نبوده و هرگونه پرداخت از محل منابع مدرسه به افراد فوق ممنوع می‌باشد .

ماده 9)

کلیه‌ی عملیات مالی و اسناد هزینه بایستی طبق پیوست شماره 1 این آیین نامه توسط حسابدار مدرسه و در صورت نداشتن حسابدار توسط مدیر یا فرد دیگری که با پیشنهاد وی و تایید شورای مالی تعیین می گردد ( به عنوان حسابدار) با رعایت کامل مقررات مربوط تنظیم و در دفاتر ذیربط ثبت گردد .

تبصره 1) حسابدار صرفاً از بین کارکنان رسمی ؛ پیمانی و بازنشسته (با رعايت ماده 95 قانون مديريت خدمات كشوري)6 آموزش و پرورش به استثناء کارکنان امور مالی اداره آموزش و پرورش همان منطقه انتخاب شود و پرداخت حق الزحمه آن به تناسب حجم كار و به صورت اضافه کار با رعایت ماده(9)4 این دستورالعمل وتصویب شورای مالی مدرسه انجام می پذیرد.

‌تبصره 2) پرداخت حق‌الزحمه به مدير واحد آموزشي بابت انجام كار «حسابداري» مجاز نمي‌باشد.

ماده (10)

مدیر مدرسه وحسابدار مکلف به حفظ و نگهداری دفاتر،اسناد مدارک مالی بوده و موظفند این قبیل اسناد را بایگانی و در جای امن و به نحوی نگهداری نمایند که همیشه آماده برای رسیدگی و حسابرسی مسئولین و بازرسان اعزامی از مراجع ذیربط باشد .

ماده (11) ترازنامه صورت‌هاي مالي

مدیر مدرسه و حسابدار مکلفند در پایان هر سال تحصیلی ترازنامه صورت‌های مالی مدرسه را برابر پیوست شماره (2) در دو نسخه تنظیم و پس از تایید شورای مالی مدرسه یک نسخه‌ي آن را به اداره آموزش وپرورش منطقه و نسخه دیگر را جهت بایگانی در مدرسه نگهدار‌ي نمایند .

تبصره : سال مالی مدرسه ، مطابق با سال آموزشی مدرسه است .

ماده 12) اموال

اموال مدرسه، کلیه‌ی اموال خریداری شده از محل منابع مالی موضوع ماده ( 1 )5 این دستورالعمل و هدایای غیر نقدی جزو اموال دولتی بوده و باید مطابق مقررات مربوط به اموال دولتی در دفاتر اموال مدرسه ثبت و فهرست‌های مورد نظر حداکثر ظرف مدت یک ماه به آموزش وپرورش منطقه ارسال گردد.

تبصره 1) در مواردی که اموالی از طرف اولیاء دانش‌آموزان و سایر اشخاص، به طور امانی و موقت در اختیار مدرسه گذاشته شود ، مدیر مدرسه مکلف به حفظ و نگهداری آن بوده و می بایست بلافاصله پس از رفع نیاز و در قبال اخذ رسید مسترد دارد .

تبصره 2) در کلیه‌ی موارد مربوط به اموال مدرسه که در این دستورالعمل مسکوت است رعایت فصل اموال دولتی قانون محاسبات عمومی کشور ومقررات مربوط به آن الزامی است .

تبصره3) مدیر مدرسه مکلف است سالانه گزارش اموال اسقاطی مدرسه را به اداره آموزش و پرروش منطقه ارسال نماید تا با رعایت تشریفات قانونی نسبت به فروش آن اقدام شود .

ماده 13)

این دستورالعمل از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجرا می‌باشد و با صدور آن کلیه‌ی آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های قبلی که در این خصوص صادر گردیده‌اند، لغو و بلااثر می‌گردد.

( الحاقيات )  

 

1- ماده 92 ) : شيوه نامه لازم در خصوص مقررات مالي با رعايت مفاد اين آيين‌نامه توسط وزارت آموزش و پرورش تدوين و ابلاغ مي‌شود.

2- ( ماده 11 قانون تشکيل شوراهاي آموزش و پرورش ) :  مديران مدارس موظفند مدارس تحت مديريت خود را بر اساس بودجه تخصيص‌يافته از محل منابع زير و در چهارچوب ضوابط آموزش‌و پرورش و خط مشي‌ها و سياستهاي شوراهاي مناطق و با همكاري انجمن اولياء و مربيان با کيفيت مناسب اداره نمايند.

1- اعتبارات دولت که به صورت سرانة دانش‌آموزي پرداخت مي‌شود.

2- کمک‌هاي مردمي .

3- سهي که از طريق شوراي آموزش و پرورش شهرستان يا منطقه از عوارض اخذ شده در اختيار مدرسه قرار مي‌گيرد.

4- وجوه حاصل از ارائه خدمات آموزشي و پرورشي فوق برنامه.

3- ماده 90 ) : استفاده از کمک‌هاي مردمي براي تشويق کارکنان، معلمان و مربيان مدرسه مي‌بايست با موافقت انجمن اولياء و مربيان مدرسه صورت پذيرد.

4- ( ماده 9 قانون تشکيل شوراهاي آموزش و پرورش ) :  در اجراي بند ( 13 ) ماده (8) قانون، هر سال معادل بخشي از درآمد بانک‌ها که در قانون بودجه همان سال مشخص مي‌گردد، براي توسعه و تجهيز اماکن آموزشي و پرورشي پيش‌بيني و منظور خواهد شد.  

‌5 ( ماده 1 قانون تشکيل شوراهاي آموزش و پرورش ) :  به منظور تحقق مشاركت و نظارت مردم در امر آموزش و پرورش و بهره‌گيري از كليه منابع و امكانات، جهت تأسيس، توسعه و تجهيز‌فضاهاي آموزشي و پرورشي و تسهيل در فعاليتهاي اجرايي آموزش و پرورش، شوراهاي آموزش و پرورش در استانها و شهرستانها به شرح اين قانون تشکيل مي‌گردد.

6- ماده 95 قانون مديريت خدمات کشوري ) :   به کارگيري بازنشستگان متخصص ( با مدرک تحصيلي کارشناسي و بالاتر ) در موارد خاص به عنوان اعضاي کميته‌ها، کميسيون‌ها،‌ شوراها، مجامع و خدمات مشاوره‌اي غيرمستمر، تدريس و مشاوره‌هاي حقوقي مشروط بر اين که مجموع ساعت اشتغال آنها در دستگاه‌هاي اجرايي از يک سوم ساعت اداري کارمندان موظف تجاوز نکند بلامانع مي‌باشد. حق‌الزحمه اين افراد با ساعات کار هفتگي معادل کارمندان شاغل مشابه تعيين و پرداخت مي‌گردد.

  شوراي مالي مدارس هيأت امنايي  

آیین نامه توسعه مشاركت های مردمی به شیوه مدیریت هیات امنایی در مدارس

مصوبه هفتصد وهشتاد وهشتمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش مورخ 1/2/1388

 مقدمه:

شورای عالی آموزش وپرورش در راستای کمک به  اجرای ماده 13 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 144 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی کشور و قانون تشكیل شوراهای آموزش و پرورش در استانها و شهرستانها و سیاست مدرسه محوری و به منظور ارتقای كیفیت برنامه های آموزشی وتربیتی مدارس ، جلب و توسعه  مشاركت های مردمی و خیّرین در احداث و اداره امور مدارس،تقویت نظام مدیریتی،مالی واجرایی مدارس مبتنی برگسترش عدالت آموزشی و پیمان سپاری مدیریت مدارس،آیین نامه توسعه مشارکت های مردمی به شیوه مدیریت هیات امنایی درمدارس را به شرح زیر تصویب می نماید :

ماده1- مدارس دولتی و خیرساز واجد شرایط به درخواست شورای مدرسه وتأیید شورای آموزش و پرورش شهرستان یا منطقه به صورت هیات امنایی اداره می شوند.        

* تبصره1- مجوز هیات امنایی شدن مدارس، به صورت موافقت اصولی موقت و برای مدت یک سال صادر می شود و در صورت احراز استانداردهای لازم ،به موافقت  قطعی تبدیل می شود.

* تبصره2- درمرکز استان هایی که بیش از یک  منطقه یا ناحیه آموزشی وجود دارد ، شورای آموزش و پرورش شهرستان درچارچوب این آیین نامه و براساس سیاست های راهبردی خود می تواند تصمیم هیات امنایی شدن مدارس را به ادارات آموزش وپرورش مناطق یا نواحی ذیربط واگذار نماید.

* تبصره3- درمدارسی که به صورت مجتمع آموزشی( شامل دوره های مختلف تحصیلی) اداره می شوند ، صرفاً یک هیات امنا به عنوان «هیات امنای مجتمع» تشکیل می شود.از آنجا که  برنامه ها  و  فعالیت های آموزشی و تربیتی در  دراز مدت اثر بخشی  بیشتری خواهد داشت و مجتمع های آموزشی سنوات بیشتری را برای ارائه خدمات تربیتی وآموزشی دراختیاردارند ، لذا شورای آموزش وپرورش شهرستان یامنطقه می تواند ، اختیارات بیشتری را به هیات امنا ی مجتمع تفویض نماید.

* تبصره4- مدرسه خیّرساز،مدرسه ای است كه حداقل نیمی از هزینه‌های احداث و تجهیز آن  توسط خیّر یا خیّرین تأمین شده باشد و خیّر یا  خیّرین تمایل به مشاركت در اداره امورمدرسه و استمرار حمایت مالی را داشته باشند. این مدرسه  به پیشنهاد  كتبی خیّر و تصویب شورای آموزش و  پرورش شهرستان یا منطقه زیر نظر هیأت امنا اداره می شود. خیّرینی که با تامین حداقل معادل نیمی از قیمت مدرسه دولتی موجود، تمایل به مشارکت در بازسازی، توسعه، تجهیز و اداره  مدرسه را دارند، نیز مشمول این آیین نامه می شوند.

* تبصره 5- در صورتی که عملکرد مدرسه هیات امنایی از نظر شورای آموزش و پرورش شهرستان یا منطقه اثر بخش باشد،اداره مدرسه بصورت غیر دولتی با رعایت مقررات واگذاری مدارس و حفظ حقوق دولت جمهوری اسلامی ایران بلامانع است.

ماده 2- اعضای هیأت امنای مدرسه:

1- مدیرمدرسه(دبیر هیات امنا)

2- یکی از معاونان آموزشی مدرسه به انتخاب مدیر مدرسه

3- یك نفر ازکارکنان آموزشی ویك نفراز كاركنان پرورشی مدرسه به انتخاب شورای معلمان

4- رییس انجمن اولیا ومربیان مدرسه

5- یک نفر از اولیای دانش آموزان به انتخاب انجمن اولیا و مربیان مدرسه

6- دو نفر از صاحب نظران و کارشناسان آموزشی یا فرهنگی ترجیحاً از استادان حوزه،دانشگاه    یا مدرسان مراکزتربیت معلم و آموزشکده های فنی و حرفه ای (در مدارس خیرساز، یك نفر به پیشنهاد خیّر و یك نفر بامعرفی مدیر و تایید سایر اعضای هیات امنا)

7- یک نفر از خیّرین و یا معتمدان محل (در مدارس خیّرساز، خیّر یا نماینده خیّر)

8- یک نفراز عضای شورایاری محله یا موسسات ومراکزفرهنگی،ورزشی و مذهبی محل (مانند مسجد)

9- یک نفرازمدیران یا اعضای هیات مدیره مراکزوموسسات تولیدی و خدماتی

* تبصره1- در هنرستان های فنی وحرفه ای وکاردانش ، فرد مذکور در بند 9 متناسب بارشته و فعالیت هنرستان حتی الامکان از ین صاحبان حرف و شاغل مرتبط انتخاب می شود.

* تبصره2- افراد مندرج در بندهای 6و7و8 و9 به پیشنهاد حداقل یک نفر وتایید اکثریت نسبی اعضای هیات امنا انتخاب می شوند.

* تبصره 3- در مجتمع های آموزشی ، مدیر مجتمع جایگزین مدیر مدرسه مندرج در بندهای 1و2 می شود و اعضای بندهای 3و4و5 متناظر با واحدهای مشابه در مجتمع تعیین می شوند.

* تبصره4- رئیس هیأت امنا ازبین اعضا (به استثنای مدیر مدرسه) وبارأی اكثریت نسبی برای مدت 2 سال انتخاب و با ابلاغ رییس اداره آموزش و پرورش منصوب می شود.

* تبصره5- ابلاغ اعضای هیات امنا (به استثنای بندهای 4 و5 كه یك ساله صادر می شود)توسط رییس آموزش و پرورش شهرستان یا منطقه یا ناحیه برای مدت سه سال صادر می شود و تمدید آن با رعایت ضوابط این آیین نامه بلامانع است.در صورت انصراف،فوت ویاتغییر واتمام مدت عضویت هریك از اعضا،عضو جدید با رعایت مفاد این آیین نامه جایگزین می شود.

* تبصره6- هرگونه عزل یا تغییر اعضا (به استثنا مدیر مدرسه و اعضای حقوقی) با تصویب حداقل دو سوم اعضای هیات امنا و تایید رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان یا منطقه یا ناحیه  صورت می گیرد.

* تبصره 7- مدارس شاهد وایثارگران براساس این آیین نامه می توانند به صورت هیات امنایی اداره شوند. در ترکیب هیات امنا چهار نفر با معرفی بنیاد شهید استان یا شهرستان  جایگزین ردیف های  6و7 و8  ماده 2 می شوند.دستورالعمل اجرایی این مدارس با همکاری بنیاد شهید و سازمان مدارس غیردولتی وتوسعه مشارکت های مردمی(ظرف مدت دو ماه) تدوین و پس از تأیید شورای طرح و برنامه شاهد مطابق بند3 ماده 15 این آیین نامه ابلاغ و اجرا می شود.

* تبصره8- موسسات و بنیادهای خیریه و نیکوکاری که در احداث مدرسه مشارکت داشته ویا تمایل به اداره مدارس دارند می توانند براساس مفاد این آیین نامه در هیات امنای مدارس شرکت نمایند،دراین صورت 3 نفر موضوع بندهای 7و8 و9 ماده 2 با معرفی موسسات مذکور تعیین می شوند.

ماده 3- وظایف واختیارات هیات امنا:

هیات امنای این مدارس در چارچوب ضوابط و مقررات و برمبنای سیاست ها وبرنامه های کلان آموزش و پرورش ، وظایف و اختیارات زیر را عهده دار است:

1- بررسی وتصویب برنامه سالانه مدرسه(ازقبیل فعالیت های مربوط به بهبودكیفیت برنامه های رسمی مدرسه، فعالیت های آموزشی و تربیتی و فوق برنامه ، برگزاری دوره های آموزشی مناسب برای كاركنان ، امور رفاهی وبهداشتی كاركنان و دانش آموزان مدرسه ،   خدمات راهنمایی ومشاوره به اولیا ودانش آموزان ، استفاده از فرصت ها و فضای مدرسه) به پیشنهاد مدیر مدرسه.

**** تبصره- برنامه های آموزشی و پرورشی مصوب هیأت امنا باید به نحو مقتضی به اطلاع اولیای دانش آموزان ، اداره و شورای آموزش و پرورش  شهرستان یا منطقه مربوط برسد.

2- بررسی وتصویب بودجه واعتبارات سالانه(به پیشنهاد مدیرمدرسه)وتامین منابع واعتبارات  مورد نیاز مدرسه.

3 – بررسی مسائل پرورشی مدرسه و پیش بینی راهبردها و راهکارهای فرهنگی و تربیتی لازم برای تحقق اهداف تربیتی در ساحت های مختلف و ارتقای آداب و مهارت های زندگی دانش آموزان.

4- بررسی و تصویب پیشنهادها، طرح ها و برنامه های شوراها و انجمن های مرتبط با مدرسه.

5- بررسی و تصویب برنامه توسعه، تجهیز، تعمیر ، نگهداری و تأمین اعتبارات مورد نیاز   مدرسه.

6- فراهم آوردن زمینه تعامل نهادهای فرهنگی و اجتماعی پیرامون مدرسه، موثر در فرایند تربیتی دانش آموزان.

7- بررسی و صدور مجوز تشکیل انجمن ها و کارگروه های مورد نیاز مدرسه.

8- تولید کتاب و مواد آموزشی و کمک آموزشی مبتنی بر راهنمای برنامه درسی مصوب آموزش و پرورش و براساس سیاست ها و ضوابط وزارت متبوع و استفاده از آنها در مدرسه پس از تأیید سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی.

9- پیشنهاد انتصاب مدیر مدرسه مطابق ماده 4 این آیین نامه.

10- درخواست تأمین معلمان موظف مورد نیاز مدرسه براساس ساختار رسمی ابلاغ شده از سوی اداره آموزش و پرورش متناسب با درجه مدرسه.

11- تصمیم گیری درباره چگونگی استفاده از همکاری منابع انسانی غیررسمی با رعایت قوانین و ضوابط مربوط به صورت پاره وقت یا تمام وقت، بدون ایجاد هر گونه تعهد استخدامی برای دولت.

**** تبصره- منابع انسانی مورد نیاز این بند پس از عقد قرارداد همکاری با هیأت امنا( تا یک ساله و قابل تمدید) به کارگرفته خواهند شد. این افراد صرفاً از بین داوطلبان صلاحیت داری انتخاب   می شوند که وضعیت بیمه و بازنشستگی آن ها از طریق یکی از صندوق های بیمه و بازنشستگی قبلاً مشخص شده باشد.

12- بررسی و تصویب ضوابط پرداخت کارانه، پاداش و حق الزحمه کارکنان و عوامل مدرسه     ( به ویژه عوامل کارآمد) جهت ارتقای کیفیت خدمات آنها در چارچوب ضوابط شورای آموزش و پرورش.

**** تبصره- هیأت امنا می تواند از محل مابه التفاوت درآمدهای مدرسه با هزینه های جاری، برای پرداخت های فوق و نیز تجهیزات مدرسه استفاده نماید.

13- جذب و قبول کمک ها و هدایا از اشخاص حقیقی و حقوقی به صورت نقدی و غیر نقدی

14- نظارت بر نحوه هزینه ها و تصویب تراز مالی مدرسه.

**** تبصره- هیأت امنا در قبال تصمیمات خود مسئول بوده و در بررسی و تصویب برنامه ها و اعتبارات باید تدابیری اتخاذ نماید که مدرسه با کسری اعتبار روبرو نشود. در هر صورت، تأمین کسری اعتبارات مذکور از محل اعتبارات دولتی مجاز نمی باشد.

15- انجام وظایف واگذار شده از سوی وزارت آموزش و پرورش یا شورای آموزش و پرورش  شهرستان یا منطقه براساس اختیارات قانونی خود به هیأت امنا.

16- نظارت بر اجرای مصوبات هیأت امنا و ارزیابی عملکرد سالانه مدرسه.

**** تبصره- گزارش عملکرد هیأت امنا توسط دبیر به اولیای دانش آموزان و آموزش و پرورش شهرستان، منطقه یا ناحیه ارائه می شود.

ماده4- برای انتصاب مدیر مدرسه هیات امنایی ، سه نفر از افراد واجد شرایط احراز مدیریت مدارس (مصوب شورای عالی آموزش و پرورش) توسط کمیته ای مرکب از نماینده رییس آموزش وپرورش شهرستان یا منطقه یا ناحیه ، نماینده معلمان مدرسه ورییس هیات امنای مدرسه به اداره آموزش وپرورش محل پیشنهادو یک نفرازآنها توسط مدیرآموزش وپرورش انتخاب ومنصوب می شود.

تبصره 1- در مدارس خیرساز ،فرد خیر یا نماینده وی جایگزین نماینده معلمان در این کمیته  می شود .

تبصره2- اداره آموزش وپرورش موظف است در اولین فرصت نسبت به تشكیل كمیته فوق اقدام نماید.در صورتی که كمیته مذكورحداکثر ظرف مدت یک ماه نسبت به معرفی افراد واجد شرایط مدیریت اقدام ننماید ، اداره آموزش وپرورش رأساً نسبت به استمرار فعالیت مدیر فعلی و یا انتصاب مدیر واجد شرایط تصمیم گیری می نماید.

ماده5- مدیرمدرسه علاوه برشرح وظایف مصوب ، در چارچوب قرارداد پیمان مدیریت با آموزش و پرورش ، مسئول اجرای مصوبات هیأت امنا می باشد و در برابر هیات امنا و آموزش و پرورش پاسخگو است.

ماده 6- مدیرمدرسه موظف است در تابستان هرسال برنامه سال تحصیلی آینده (شامل رئوس برنامه ودلایل توجیهی، برآورداعتبارات، محل تأمین اعتبارات)راتهیه و جهت تصویب به هیات امنای مدرسه ارائه دهد وپس از تأمین منابع مورد نیاز آن را اجرا كند و ضمن همکاری و هماهنگی مستمر با هیات امنا درپایان سال تحصیلی گزارش عملكرد مدرسه را به تایید هیات امنا برساند .

ماده 7- اركان مدرسه (مندرج درآیین نامه اجرایی مدارس)درچارچوب وظایف خود باهیات امنا همكاری خواهندكرد واز توانمندی وظرفیت هیأت امنا برای بهبود و ارتقای كیفیت فعالیت‌های آموزشی وتربیتی استفاده مطلوب رابه عمل خواهند آورد .

ماده8- در صورت بروز ناهماهنگی در اجرای مصوبات هیأت امنا و همچنین اختلاف نظر میان اعضای هیات امنا كه منجر به اختلال در انجام فعالیت های آموزشی و تربیتی مدرسه شود، موضوع در اولین فرصت توسط اداره آموزش وپرورش محل، بررسی واتخاذ تصمیم خواهد شد . و در صورت نیاز،موضوع  به شورای آموزش و پرورش  شهرستان یا منطقه ارجاع می شود.

ماده9- تخصیص نیروی انسانی مدارس هیات امنایی براساس درخواست هیات امنا و مقدورات اداره آموزش و پرورش شهرستان یا منطقه باتأكید بر حفظ كیفیت و عدالت آموزشی درسایر مدارس انجام می شود.

 *تبصره1- تخصیص نیروی انسانی به این مدارس سالیانه و حداقل برای مدت 3 سال خواهد بود و قابل تمدید نیز می باشد. درصورت ضرورت ، اداره آموزش وپرورش شهرستان یا منطقه یا ناحیه با تامین نظر هیات امنا برای تغییر یا جایگزینی نیروی انسانی ، اقدام لازم را به عمل خواهد آورد.در صورت واگذاری این مدارس به هیات امنا، تخصیص نیروی انسانی شاغل دولتی به صورت انتقال یا مرخصی بدون حقوق یا بازخریدی یا بازنشستگی انجام می شود.

* تبصره2- واگذاری مدارس خیرساز به هیات امناء و یا بخش غیر دولتی صرفاً با رضایت خیّر سازنده مدرسه و برابر ضوابط انجام می شود.

ماده10- منابع مالی مدارس هیات امنایی عبارتند از:

1- اعتبارات دولت که در قالب بخشی از سرانه هزینه تمام شده با توجه به مقررات آموزش و پرورش و در قالب قرارداد فیمابین پرداخت می شود .این اعتبارات مطابق تبصره2 ماده14 قانون شوراهای آموزش و پرورش مصوب مجلس شورای اسلامی ، به صورت کمک تلقی می شود.

2- هدایا وکمک های مردمی داوطلبانه كه در خارج از فصل (موعد) ثبت نام دانش آموزان در چارچوب مقررات ابلاغی آموزش وپرورش دریافت می شود.

3- وجوهی که از طریق شورای آموزش وپرورش شهرستان یا منطقه با توجه به عملکرد موفق مدرسه به صورت تشویقی در اختیارمدرسه قرار می گیرد.

4- وجوهی كه از ارائه خدمات آموزشی وپرورشی فوق برنامه( اضافه بر برنامه های رسمی آموزش و پرورش ) دریافت می شود.

5- هدایا و كمك های نقدی و غیرنقدی كه از خیّریا خیّرین دریافت می شود.

6- سایر درآمدهای قانونی

* تبصره1- تمامی وجوه فوق پس از واریز به حساب مدرسه در چارچوب سیاست ها و ضوابط ابلاغی وزارت آموزش وپرورش به مصرف خواهد رسید (کمک های بند 3 با رعایت ضوابط مصوب شورای آموزش وپرورش شهرستان یا منطقه هزینه می شود).

* تبصره2- حق التدریس، حق الزحمه و اعطای پاداش به کارکنان و سایر پرداخت ها و هزینه های این گونه مدارس که از محل های مذكور در بندهای 2 تا 6 تامین اعتبارخواهد شد ، در  چارچوب ضوابط خاص ابلاغی آموزش وپرورش به پیشنهاد مدیر و تصویب هیات امنا تعیین می شود.

ماده11- مدارس هیات امنایی با توجه به ظرفیت خود موظف به ثبت نام از دانش آموزان واجد شرایط با اولویت محدوده جغرافیایی خود می باشند و برگزاری آزمون ورودی و تعیین شرط معدل برای گزینش و ثبت نام  دانش آموزان غیر محلی درمدارس مشمول این آیین نامه مجاز   می باشد.

**** تبصره- درمواردی كه ظرفیت مدارس باتعداد متقاضیان متناسب نباشد، اداره آموزش وپرورش شهرستان ، منطقه یا ناحیه ضمن تلاش برای گسترش مدارس واجدشرایط،محدوده جغرافیایی ثبت نام دانش آموزان را تعیین می كند .

ماده12- عملکرد هیات امنا ، توسط اداره آموزش و پرورش شهرستان یا منطقه بررسی، ارزیابی و به شورای آموزش و پرورش شهرستان یا منطقه مربوط گزارش می شود . چنانچه نتایج این ارزیابی برای شورای آموزش وپرورش شهرستان یا منطقه رضایت بخش بود، اقدامات لازم برای تشویق و تداوم فعالیت آن معمول می دارد و درصورت رضایت بخش نبودن ، شورای مذکور  می تواند نسبت به انحلال آن اقدام  کند، در این صورت وظایف هیات امنا تا پایان سال تحصیلی به شورای مدرسه واگذارمی شود.

* تبصره1- تشکیل هیات امنای جدید با رعایت مفاد  این آیین نامه صورت می گیرد.          

* تبصره 2- در مدارس خیّر ساز تصمیم گیری در این زمینه با هماهنگی و توافق خیّر انجام می‌شود .

ماده 13- اختیارات و مسئولیت های هیات امنا در چارچوب این آیین نامه است و هیچ یک از مصوبات آن نباید مغایر با مقررات عمومی آموزش و پرورش باشد.

ماده14- مسئولیت سیاست گذاری برای اجرا ، مدیریت و نظارت کلان بر مدارس هیات امنایی با سازمان مدارس غیردولتی و توسعه مشارکت های مردمی می باشد که با همکاری سایر معاونت ها و واحد های ستادی آموزش و پرورش وجامعه خیّرین مدرسه ساز و از طریق سازمان آموزش وپرورش استان ها و ادارات آموزش وپرورش شهرستان ها یا مناطق و نواحی ایفای مسئولیت خواهد کرد.سازمان مذکورموظف به ارائه گزارش مستند و پژوهشی ازعملکرد دوسالانه این مدارس ، در چارچوب ضوابط دبیرخانه شورای عالی، به شورای عالی آموزش وپرورش خواهد بود.

ماده15- وزارت آموزش و پرورش موظف است ضمن فراهم نمودن زمینه های لازم برای اجرای مطلوب این آیین نامه:

1- دوره های آموزشی وتربیتی موردنیاز برای ارتقای صلاحیت حرفه ای مدیران ،  معلمان ومربیان پرورشی این مدارس را برنامه ریزی واجرا نماید.دراجرای این برنامه ها  باید ازمشارکت هیات امنا برای نیازسنجی و تامین هزینه های آموزشی حداکثراستفاده به عمل آید.

2- اختیارات لازم برای ایفای وظایف هیات امنا و مدیران این مدارس در زمینه های‌ برنامه ریزی مالی، اداری و منابع انسانی را در چارچوب قرارداد فی مابین مدرسه و آموزش و پرورش تفویض نماید.

3- سازمان مدارس غیردولتی و توسعه مشارکت های مردمی دستورالعمل های اجرایی یا مالی یا اداری و شرایط و استانداردهای مورد نیاز تبدیل مدارس عادی به هیات امنایی وهمچنین  شاخص های نظارت ، ارزشیابی ، آموزشی ، پرورشی،  پذیرش دانش آموز و سیاست ها و  برنامه های اجرایی و ساختار تشكیلاتی اداری توسعه این مدارس را حداکثر ظرف مدت دو ماه با امضای وزیر ابلاغ نماید.

**** تبصره-  دستورالعمل نحوه تشكیل ، چگونگی تصمیم گیری ،پیگیری مصوبات ،آیین نامه داخلی و همچنین شرح وظایف دبیرهیأت امنا به تصویب هیات امنای مدرسه خواهدرسید.یك نسخه از دستور العمل مذكور جهت اطلاع به اداره آموزش و پرورش شهرستان یا منطقه یا ناحیه ارسال می شود.سازمان مدارس غیر دولتی و توسعه مشارکت های مردمی جهت تسهیل تصمیم گیری و ایجاد هماهنگی ، نمونه دستورالعمل ها ، آیین نامه ها و شرح وظایف را در اختیار اعضای هیأت امنا ی مدارس قرار خواهد داد.

4- اصلاح ساختار ها وتشکیلات اداری توسط سازمان مدارس غیر دولتی و توسعه مشارکت های مردمی، سازمان نوسازی ،توسعه وتجهیز مدارس و جامعه خیّرین مدرسه ساز ونیز تدوین قوانین ومقررات لازم برای افزایش کارایی واثر بخشی این مدارس انجام خواهد شد.

ماده16- باتصویب این آیین نامه، كلیه مصوبات مغایر لغو و مفاد این آیین نامه جایگزین آنها خواهد شدامتیاز :

برچسب ها : ایین نامه , ایین نامه های مدارس , اموزشوراهای اموزش و پرورش , مدرسه , شورای مالی مدرسه , رییس شورا , بانک , مدیر مدرسه , حسابدار , انجمن اولیا , هنرستانها , فنی حرفه ای , دست.رالعمل مالی , ایین نامه اجرایی , تعلیم و تربیت , دوره های مختلف تحصیلیش و پرورش , قانون ,
ایین نامه اجرایی مدارس نوشته شده در جمعه 22 آذر 1392 ساعت 20:39

ارسال نظر برای این مطلب


نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی

مطالب تصادفی
نوبل
اموزش ایام هفته
چگونه در کلاس کاغذ PH بسازیم
نرم افزار اموزش جغرافیا
طرح درس ریاضی سوم
پاورپوینت اندام های حسی
زندگينامه دكتر حسابي
بایگانی اسناد و مدارک
کاردستی با برگ
حل مشكل رفتاري و روحی بوسيله ورزش
رتبه بندی فرهنگیان
ایمیل های ویروسی
آزمایش های علوم تجربی
روش رمزگذاری روی فایل های آفیس
سرود گلهای خندان
داستان های آموزنده
سوالات ریاضی پایه چهارم
کسوف
شیوه های خلاق و متنوع در آموزش املاء دانش آموزان
ورزش و مدرسه
چگونگی راه اندازی و نصب اینترنت ADSL
شناخت استعداد فرزندانمان
فارسی پایه اول
آتشفشان ها
واحد های شمارش
نتایج پروژه جابر
برنامه سالانه پرورشی
نمایشگاه جابربن حیان شهرستان بیرجند
راهنمای یکپارچه سازی مدارس
لیست کتابخانه مدرسه
تقدیرنامه ها
بهاران خجسته باد
7 سوره ی کوتاه
فرم های داوری جابربن حیان
دانلود كتب ورق زن پايه ي ششم در سال 94 - 1393
کتب ورق زن پایه پنجم
روش های فعال تدریس
فیلم تشریح کامل
همایش ملی آموزش ابتدایی
فلش های اموزش ریاضی
لینک دوستان
کلیه حقوق این سایت ، متعلق به moalleman می باشد و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است .