جستجوگر پیشرفته


موضوع : سوم راهنمایی ,

دانلود نمونه سوالات عربی پایه سوم راهنمایی

 

 

دانلود با لینک مستقیم(word)

 

 

دانلود با لینک مستقیم(pdf)امتیاز :

برچسب ها : نمونه سوال عربی،سوم راهنمایی , سوالات عربی سوم , نمونه سوال ورد , دانلود سوالات امتحانی عربی راهنمایی , اموزش و پرورش خراسان جنوبی،بیرجند،سربیشه ,
سوالات عربی پایه سوم راهنمایی نوشته شده در شنبه 17 / 03 / 1393 ساعت 3:35

موضوع : سوم راهنمایی ,

 

به نام خدا

اداره آموزش و پرورش خراسان جنوبي           مديريت آموزش و پرورش شهرستان .......

كارشناسي سنجش و ارزشيابي تحصيلي

نام و نام خانوادگي:                            مدرسه راهنمايي: .............               سال تحصيلي: 93-92   

پايه :  سوم                                         نوبت: اول                                            نام امتحان: قرآن   

 تاريخ امتحان:      /    /               مدت امتحان: 60 دقيقه                            ساعت شروع: 8  صبح

شفاهي/ عملي             عدد:              حروف:                                           نام دبير : ............

کتبی                                         عدد :                                             حروف:

..........................................................................................................................................

1-لغات زیر را ترجمه کنید   .2نمره

خاشِعً ...........             رَایتَ...............           فوز .............                      لعلکم .........

 َانفِقوا ..............       رَزَقنَا..............             نَجزِی ................               کَریم ...........

 

2-ترکیب های زیر را ترجمه کنید .3نمره

1- نِعمَ النًصیِر.........................            2 -  اَصحابَ الجَحیم...............................

3- کُلُوا مِن الطیًبات...............              -4 – وَ الرًسول یَد عوکُم .........................

5- وَ اَطیعوُا الرًسول.............                .6- و کَذًبوا بٍایاتِنا..................................

 

3- ترجمه صحیح هر عبارت را علامت بزنید.1نمره

 

1-و الله بِما تَعمَلونَ بَصیر

الف ) و خدا وند به آنچه انجام  می دهید بیناست –

ب)و خدا وند به ان چه انجام می دهید داناست .

2-عالِمُ الغَیبِ وَ الشًهادَه

الف )نهان و آشکار را میداند.

ب)دانای نهان و آشکار

4- آیات و عبارات زیر را ترجمه کنید.4نمره

1-قَد بَیًنا لَکُم الایاتِ لَعَلًکم تَعقِلون     

 

     ....................................................................................................................

 

2-وَ هُو الًذی خَلَقَ السًماواتِ وَ الاَرضَ فی سِتًه َایًام    

........................................................................................................................

 

3-یُسَبًحِِِِ لِلًه مَا فِی السَمواتِ و مَا فِی الَارض        

  ......................................................................................................................

 

4-اٍنًما اَموالَکُم وَ اَولادِکُم فِتنَه

 .....................................................................................................................

 

موفق باشید

دانلـــــود نمونه سوال ورد

 

دانلـــــود نمونه سوال پی دی افامتیاز :

برچسب ها : نمونه سوال قران سوم راهنمایی , دانلود نمونه سوال ورد , سوالات امتحانی سوم راهنمایی ,
نمونه سوال قران سوم راهنمایی نوشته شده در شنبه 17 / 03 / 1393 ساعت 3:26

موضوع : سوم راهنمایی ,

اداره کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی      مدیریت آموزش و پرورش شهرستان ................  کارشناسی سنجش و ارزشیابی تحصیلی

مدرسه راهنمایی: .......................

سال تحصیلی  :   

پایه: سوم

نوبت:اول

نام امتحان: پیـــامهای آســمان

تاریخ امتحان:     /     /     

مدت امتحان:40.دقیقه

ساعت شروع:

شفاهی/عملی

عدد:

حروف:

نام دبیر:

کتبی

عدد:

حروف:

تاریخ:

جمع

عدد:

حروف:

امضا:

 

الف)جاهای خالی را با کلمه مناسب کامل  کنید .   2نمره کنید2نمره

 1) یکی از نامهای خداوند بلند مرتبه .....................   است ، یعنی بسیار آمرزنده .(5/0)

2 ) به رهبری و هدایت مردم جامعه توسط یک فقیه  جامع الشرایط..........................  گفته می شود.(5/0)

3) انتظار خداوند از انسانها هرگز یکسان نیست و وظیفه هر فرد نزد پروردگارش متناسب با ........................... است که در اختیار دارد.(5/0)

4) ایمان   وقتی میتواند انسان را به خوشبختی برساند که با .............................. همراه شود . (5/0) 

ب) صحیح یا غلط بودن جمله را مشخص کنید :      1نمره 

5) اسلام از ما میخواهد بعد از رسیدن به سن بلوغ به وظایف دینی خود آشنا شویم .   ص(  )     غ(  )

ج) گزینه صحیح را انتخاب و مشخص کنید .          1نمره

 6) "هر که بامش بیش برفش بیشتر" با مفهوم کدام آیه هماهنگی دارد :

   الف) لا یکلف الله نفسا الا وسعها (  )         ب) فاقرئوا ما تیسر من القرآن  (   )          ج) و قال ربکم ادعونی استجب لکم (  )

 

7) این آیه به کدام یک از نامهای روز قیامت اشاره دارد : " فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من ......"

الف) یوم المعلوم (  )          ب) یوم الفصل (  )           ج) یوم الحساب (  )             د) یوم الحسره (  )   

 

پاسخ کامل دهید :      4نمره     

8- چرا تقلید در اصول دین جایز نیست  ؟ (1)

 

9- توضیح دهید که عفو و گذشت از دیگران چه فایده هایی برای ما دارد ؟ دو مورد. (1)

 

10) 4مورد از مبطلات نماز را بنویسید.(1)

 

11) دو مورد از شرایط وضوی صحیح را فقط نام ببرید (1)

                                                                                                                                                 

موفق باشید

 

.........................................................................................................

دانلــــــــود

سوالات امتحـــــانی پیام های اسمانی پایــــــه هفتمامتیاز :

برچسب ها : نمونه سوال،سوالات امتحانی،راهنمایی،متوسطه , نمونه سوال ورد،سوالات قابل ویرایش،بانک سوال پایه هفتم،متوسطه اول،راهنمایی , پیامهای آسمانی،سوالات تشریحی،سوالات صحیح غلط،سوال تستی،چهارگزینه ای , پیام های اسمانی سوم راهنمایی ,
پیامهای آسمان نوشته شده در دو شنبه 26 / 12 / 1392 ساعت 0:44

موضوع : سوم راهنمایی ,

 

 

 

1

از مهمترین نیازهای فطری وضروری انسان .......... است .

5/0

2

.........مخصوص انسان است و بااستفاده از عقل واراده و اختیار صورت می گیرد.

5/0

3

مهمترین وظایف بسیج ........و......... است.

1

4

کدام مورد اشتباه است .

الف) هدف در تهاجم نظامی تصرف  خاک وسرزمین است.

ب) ابراز تهاجم فرهنگی ماهواره ورسانه است.

ج) مدت تهاجم نظامی تدریجی وبلندمدت و نامحدوداست .

د) مکانهای مورد تهاجم نطامی مراکز اقتصادی و نظامی است

5/0

5

- کدام مورد از دستاوردهای داخلی هشت سال دفاع مقدس نیست.

الف)اعتماد به نفس و خود باوری.

ب)تولد تفکر بسیجی.

ج) ترویج فرهنگ ایثار و شهادت

د)لغو قرارداد1975 الجزایر

5/0

6

 

 این سخن از کیست :امروز مادر حال دفاع هستیم و دفاع از کشور یکی از عبادات بزرگ است.

الف)حضرت امام خمینی (ره)          ب) حضرت آیت الله خامنه ای

ج)روحانیون قم

5/0

7

تهاجم به معنی شبیخون و حمله یک کشور به کشور دیگربه منظور اشغال و سلطه بر سرزمین است .     ص                    غ                                

5/0

8

- خرمشهردر تاریخ 4/8/1395 آزاد شد.   ص                  غ                                    

5/0

9

کدام عملیات برای آزادسازی خرمشهر انجام شد0

الف) خیبر     ب) بیت المقدس      ج) کربلای 1      د) بدر

 

5/0

10

4نمونه از انواع تهدید را نام ببرید.

1

11

نظر قران درمورد اهمیت دفاع چیست؟

1

12

نتایج دستاوردهای انقلاب اسلامی را بنویسید(4مورد)؟

1

13

بسیج راتعریف کنید؟

1

14

پس از پایان جنگ تحمیلی دشمنان انقلاب اسلامی چه کردند؟

1

15

چرا دوران هشت ساله جنگ تحمیلی را در دفاع مقد مقدس می دانیم.(2مورد)؟

1

16

فعالیتهای سازندگی و امداد رسانی بسیج را بنویسید؟

1

 
دانلود فایل با فرمت pdf در ادامه مطلب


...ادامه مطلب

امتیاز :

برچسب ها : نمونه سوالات ابتدایی،بانک سوالات ابتدایی،نمونه سوال اموزش دفاعی , آموزش دفاعی،دفاع مقدس , بانک سوال راهنمایی و متوسطه،سوالات اموزش دفاعی , نمونه سوالف،ورد،word ,
آموزش دفاعی نوشته شده در چهار شنبه 20 / 06 / 1392 ساعت 18:24

موضوع : سوم راهنمایی ,

 

سوالات امتحانی درس : ادبیات

نوبت دوم

طراح سوال :

 

نام و نام خانوادگی :

تاریخ امتحان:   

 

تعداد سئوالات:    17

نمره كل با عدد:

 

پایه :  سوم

مدت امتحان:

60دقیقه

نمره كل با حروف:

 

 

 

ردیف

سوالات

بارم

 

 

الف : جواب صحیح را انتخاب کنید :    

 بیت : « ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی         نروم جز به همان ره که توام راه نمایی » دارای ---- جمله است ؟

الف) 4 جمله   ب) 5 جمله    ج) 2 جمله      د) 6 جمله  

در مصراع «آسمان از شوق دف می زد » چه آرایه یا آرایه هایی به کار رفته است ؟

الف ) تشبیه     ب) تشخیص   ج) تشخیص و کنایه    د) تشبیه و تشخیص

در همه گزینه ها به جز گزینه ی ------ واو عطف به کار رفته است  ؟

الف ) کیسه های خالی و خونی          ب) موشک و خمپاره

 ج)  گیج و سرگردان                           د) باز هم خواند و تماشا کرد

  سجع در جمله زیر کدام گزینه است. « الهی بود و نابود من تورا یکسان، از غم مرا به شادی برسان »

الف) یکسان ، رسان          ب) بود و نابود

 ج) یکسان و شادی           د) تورا ، مرا 

کدامیک از آثار زیر به گونه ی فابل گفته شده است؟ .

الف) کلیله و دمنه              ب) جام و جم           ج) بوستان

5/2

 

 

ب) صحیح یا غلط بودن جملات زیر مشخص کنید 

کتاب مناجات نامه از خواجه عبدا... انصاری است که به پیر هرات معروف می باشد ص           غ                                                                                  ویکتور هوگو شاعر پاکستانی است که به فارسی شعر می سرود .     ص     غ     

در سخن امام جواد (ع) هم نشین بد به شمشیر برهنه تشبیه شده است .   ص             غ 

5/1

 

 

ب: جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید

    مفرد کلمات الوان و انعام به ترتیب ---------- و ----------- است

آنتوان دو سنت اگزوپری نویسنده ---------- که ---------- اثر معروف اوست که درباره شرح یک دیدار خیالی است  .

 کتاب قابوسنامه از نمونه آثار معروف و ساده فارسی است که در قرن ----- توسط ------- به رشته تحریر در آمده است .

5/1

 

ردیف

سوالات

بارم

 

12

در بیت :

 « چشمه های خروشان تو را می شناسند        موج های پریشان تو را می شناسند »

الف) یک ترکیب وصفی بیابید

ب) صفت های موجود را به صفت عالی تبدیل کنید ؟

1

 

13

در بیت :

 « نصیحت گوش کن جانا که از جان دوست تر دارند      جوانان سعادتمند پند پیر دانا را »

الف) مصراع اول چند جمله دارد ؟

ب) جانا چه نقشی دارد ؟

ج) یک متمم بیابید ؟

5/1

 

14

مترادف کلمات داده شده را بنویسید .

معاش :             طریقت :          زهره :              کنام :

1

 

15

مفرد و جمع واژه های زیر را بنویسید .

اصحاب :            مصائب :       عاقل :                 خُلق :

1

 

16

جدول زیر را کامل کنید :

فعل

زمان

نوع زمان

شخص

شمار

بن

گفته باشم

         

بشوید

         
 

 

5/2

 

17

عبارتهای زیر را به نثر روان امروزی بر گردانید .

الف) هرکه بر معصیت مصر بود از خدای نترسد .

ب) وقت آن است که باقی ضمان خود را به ادا رسانم .

ج) دشمنان کوردل ، اما .

د) در دلش خورشید ایمان را نمی دیدند .

ه ) در رگش « خون سیاوش » را نمی دیدند .

5/2

 

             
 


امتیاز :

برچسب ها : نمونه سوالات راهنمایی , امتحانات نوبت دوم راهنمایی , نمونه سوال امتحان راهنمایی،متوسطه،ادبیات فارسی سوم , بانک سوالات راهنمایی،سوالات چهارگزینه ای ادبیات،اشعار فارسی،نثر ,
ادبیات سوم راهنمایی نوشته شده در شنبه 07 / 11 / 1391 ساعت 22:46

موضوع : سوم راهنمایی ,

دانلود با لینک مستقیمامتیاز :

برچسب ها : دانلود،نمونه سوال،ادبیات،سوم راهنمایی ,
نمونه سوال ادبیات سوم راهنمایی نوشته شده در پنج شنبه 28 / 10 / 1391 ساعت 23:46


لینک دوستان
کلیه حقوق این سایت ، متعلق به moalleman می باشد و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است .