جستجوگر پیشرفته


موضوع : نمونه سوال پنجم ,

 

 نام ونام خانوادگی : .....................................    امتحان علوم           پایه پنجم            دبستان:                             مورخه

 

 الف)پاسخ صحیح را با علامت  √ مشخص نمائید:

1-محل غذا سازی گیاه...........است.

الف)ساقه                         ب)ریشه                   ج)برگ

2-کدام دسته از گیاهان زیر مصرف دارویی دارند؟

الف)زعفران و زرد چوبه                  ب)خاکشیر وبه دانه                ج)پوست انار و حنا

 3-بزرگترین گروه بندپایان کدام گروه است؟

الف)عنکبوتها                            ب)حشرات                         ج)هزارپا     

4-هوای اطراف کدام حالت را دارد؟

الف)جامد                              ب)مایع                       ج)گاز

5-کدامیک از مواد زیر نارسانا است؟

الف)چوب                          ب)میخ آهنی                         ج)سیم مسی

6-هوا از راه دهان و بینی وارد ...........می شود.

الف)شش ها                     ب)ریه                          ج)قلب

7-دستگاه گردش خون با کدام دستگاههای زیر ارتباط بیشتری دارد؟

الف)گوارش                             ب)ماهیچه ها                   ج)تنفس

8-قلب در هر دقیقه چند بار پر و خالی می شود؟

الف)70 بار                          ب)75 بار                    ج)65 بار

 ب)جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید:

1-واحد ساختمانی بدن.......................است.

2-خاکی که گیاه در آن کاشته می شود باید ....................باشد.

3-بهترین زمان برای سم پاشی زمان ......................است.

4-به موجودی که غذای خود را از بدن موجودات زنده ی دیگری می گیرد..................می گویند.

5- یکی از کرمهای لوله ای انگل..................است.

6-به مخلوط آب و قند......................می گوییم.

7- نور از سطح صافی مانند آینه به طور ......................بازتابش می کند.

8-می توان با یک لامپ،سیم،و باتری یک........................تشکیل داد.

9-هر آهنربا...................دارد به سر یک از دو سر آهنربا.....................می گوییم.

10-سنگهای کوههایی مانند..................و................ از نوع آذرین هستند

11-زمین هم به دور ..................می گردد و هم به دور ...................

12-خون اکسیژن را به همه ی .................می رساند و ...................تولید شده را از آن ها پس می گیرد.

 ج)به سئوالات پاسخ کامل دهید:

1-هر سلول از چه بخش هایی تشکیل شده است؟

2-گیاه برای غذاسازی به چه چیزهایی نیاز دارد؟

 3-شخم زدن چه فایده ای دارد؟

4- دانشمندان کرم ها را به چند دسته تقسیم کرده اند نام ببرید؟

5-چگونه می توان مخلوط آب و نشاسته را از هم جا کرد؟

6-بازتابش نور را تعریف کنید؟

7- وقتی قطبهای هم نام دو آهنربا به هم نزدیک شوند،چه اتفاقی می افتد؟ 

8-سنگهای رسوبی چگونه بوجود آمده اند؟

9-ویژگیهای سومین سیاره ی منظومه شمسی را بنویسید؟

10-وظیفه گلبول های سفید در بدن چیست؟

شهرام دستجردی

 امتیاز :

برچسب ها : نمونه سوال علوم پایه پنجم،معلمان و همکاران پایه پنجم , سوال امتحان علوم تجربی , آموزش پرورش , اموزش ابتدایی , سوال امتحانی علوم کلاس پنجم ,
نمونه سوال علوم پنجم نوشته شده در جمعه 26 / 08 / 1391 ساعت 18:17

موضوع : آموزش ابتدایی ,

   منشور راهبردی و سیاست های آموزشی حوزه معاونت آموزش  ابتدایی

 

1-  توسعه و گسترش یادگیری های عملکردی و دوری گزیدن از حافظه پروری و حافظه محوری

2-   توجه وافر به نقش تربیتی مقطع ابتدایی و اهتمام ویژه به آموزش مطلوب مهارتهای مورد انتظار

3-  اهتمام جدی به تغییر رویکرد ارزشیابی کمی ( سنتی) و جایگزین نمودن نظام ارزشیابی توصیفی به عنوان مرحله آغازین تحول در نظام ارزشیابی آموزشی

4-  برنامه ریزی جامع  جهت توجیه اولیای دانش آموزان،آموزش معلمان،مدیران،معاونین آموزشی و کادر مدرسه در راستای تغییر شیوه ارزشیابی

5- توجه ویژه به اجرای طرح ارتقاء آموزش قرآن کریم در پایه سوم و چهارم به منظور انس بیشتر دانش آموزان با قرآن کریم.

 6-     آموزش معلمان ، مدیران ، معاونین آموزشی و کادر مدرسه در راستای ایجاد تغییرات و تحولات بنیادین در مقطع ابتدایی بالاخص برگزاری صد درصدی دوره های ضمن خدمت در عناوین ارزشیابی توصیفی ، ارتقا قرآن ، هنر و طرح همسو سازی کتب پایه اول با برنامه درسی ملی

7-     برنامه ریزی جامع جهت تک نوبته نمودن مدارس ابتدایی که به صورت دو شیفت اداره می شوند.

8-    برنامه ریزی جامع درجهت رسیدگی مطلوب به امور دانش آموزان با نیاز های ویژه از جمله دانش آموزان مرزی ، دانش آموزان دارای اختلالات یادگیری ،رفتاری و ...

9-     اهتمام ویژه به طراحی برنامه های مداخلاتی جهت رسیدگی به امور دانش آموزان لازم التوجه، با عنایت به اصل تفاوت های فردی

10-    توجه ویژه به مدارس محروم منطقه و حاشیه ای وکلاس های چند پایه و برنامه ریزی جامع در جهت ارتقاء کیفیت آموزش در این نوع کلاس ها.

11-    ساماندهی مجتمع های آموزشی و پرورشی شهری و روستایی به گونه ای که موجبات ارتقاء کیفیت آموزشی در مدارس ابتدایی را موجب گردیده و نظارت آموزشی بر کلاس های روستایی را تسهیل نماید.

12-   توجه ویزه به هوشمند سازی مدارس ابتدایی با برنامه ریزی جامع و در گستره زمانی قابل قبول طوری که به  هوشمند سازی صد در صدی مدارس ابتدایی انجام شود.

13-  توجه جدی به ارتقاء کیفیت نیروی انسانی در مقطع ابتدایی با اتخاذ تدابیر و سیاست های لازم.

14-  تشویق همکاران به شرکت در برنامه های خودآموزی و دانش افزایی همانند جشنواره های الگوهای برتر تدریس( فناوری آموزشی –تربیتی) در سطوح مدرسه ، منطقه ، استان و کشوری

15-  اهتمام جدی برای برگزاری کارگاه های آموزشی مورد نیاز در طول سال تحصیلی با حضور مدرسین مجرب مطابق با نیاز های آموزشی مناطق

16-   برنامه ریزی جهت بازدید موثر از طرح های تحولی مانند طرح توصیفی ،طرح ارتقا قرآن  و ... در طول سال تحصیلی

17-  توسعه و گسترش آموزش پیش دبستانی یک ساله و اهتمام جدی به آموزشهای دو زبانه مشمول کودکان دوزبانه ای که به حد نصاب تشکیل کلاس نرسیده اند.

18-  توجه به کیفیت بخشی به آموزش های پیش دبستانی و نظارت لازم و کافی بر کلیه کلاس ها در طول سال تحصیلی.

19-   تشکیل و توسعه کمیته های تولید محتوای منطقه ای .

20-  اهتمام ویژه به تجهیز مدارس به IT ، کیت های آموزشی و کلیه تجهیزات مورد نیاز مقطع

21-انسداد بیسوادی و جذب کلیه کودکان لازم التعلیم در مدراسامتیاز :

برچسب ها : منشور راهبردی و سیاست های آموزشی حوزه معاونت آموزش ابتدایی،آموزش پیش دبستانی،ارزشیابی توصیفی،آموزش معلمان و کادر مدرسه , آموزش و پرورش , اصل تفاوتهای فردی , هوشمنسازی مدارس , مدرسین مجرب , بیسوادی , ارزشیابی ,
منشور راهبردی و سیاست های آموزشی حوزه معاونت آموزش ابتدایی نوشته شده در جمعه 26 / 08 / 1391 ساعت 18:9

موضوع : آموزش ابتدایی , برنامه درسی ,

 اهداف برنامه های درسی پایه ششم با توجه به اهداف کلی و اهداف دوره ابتدائی مصوب شورای عالی آموزش وپرورش:

 • تربیت عقلانی و تقویت تفکر و تعقل
 • تعمیق باور به ارزشمندی نهاد خانواده، وطن، فرهنگ و هویت اسلامی ایرانی و ارج نهادن به میراث فرهنگی، قانون، صداقت و پاکی
 • تقویت باور به هدفمندی خلقت، آیه بودن آن، ارزشمندی مخلوقات و درک قوانین و زیبائی های جهان آفرینش
 • آشنائی با آداب و مهارت های زندگی و به کارگیری آنها
 • آشنائی با تاثیر کار و تلاش در پیشرفت کشور، مشاغل و فرآیندهای اقتصادی در محیط زندگی
 • توانائی به کارگیری مهارت های اصلی زبان و خواندن و نوشتن متون زبان فارسی
 • توانائی به کارگیری مفاهیم و مهارت های پایه ریاضی درحل مسائل روزمره رندگی
 • نگرش ها و مهارت های پایه در خلق آثار فرهنگی- هنری با رویکرد تربیت هنری
 • شناخت و کاربرد روش ها، مواد و ابزارهای علمی و فناورانه در یادگیری و زندگی روزمره


امتیاز :

برچسب ها : اهداف پایه ششم ابتدایی،اضافه شدن پایه ششم به مقطع ابتدایی , اهداف اموزشی و پرورشی پایه ششم , آموزش پرورش شهرستان بیرجند،خراسان جنوبی ,
اهداف برنامه درسی پایه ششم نوشته شده در جمعه 26 / 08 / 1391 ساعت 18:2

موضوع : اطلاعات عمومی ,

(((عجایب و خواص هفت)))

 

 از میان تمام اعداد برای ما بعضی از انها زیباتر و دوست داشتنی ترند عدد هفت عددي است که شايد مثل همه ي عدد هاي ديگر در نظر بسیاری عادي جلوه کند اما نگرش ما وقتي تغییر میکند که نکاتی را درباره عدد هفت را بدانيم و ببينيم چه «هفت» هايي در زندگي ما وجود دارند و ما در گير و دار زندگي ماشيني و با بي تفاوتي از کنار آن ها رد مي شويم مثلا شايد جالب باشد که بدانيم:

 رنگين کمان داراي هفت رنگ است .            عجايب جهان، هفت تا هستند.(که به عجايب هفت گانه معروفند )

در يونان باستان، اسطوره اي با نام هفت خداي، در ذهن مردم نقش بسته است،         - شهر عشق، که دراشعار عطار آمدهاست،( هفت شهر) ميباشد، -          سوره ي مبارکه حمد، که اوّلين سوره ي قرآن کريم است، هفت آيه دارد.       -  - آسمان داراي هفت طبقه است.      - بهشت وجهنم هر کدام داراي هفت طبقه و درجه هستند       -  طواف خانه خدا هفت دور است،  

وقتي که مصري ها، بابلي ها و ديگر امت ها توانستند پنج سياره ي نزديک تر به خورشيد را بشناسند، با اضافه کردن ماه و خورشيد، به عدد هفت رسيدند و اين بر تقدس عدد 7 افزود  در قصه هاي کهن ، که تا زمان ما هم ادامه پيدا کرده است، صحبت از شهري مي شود که هفت برج و هفت بارو داشت،       -هفت آسمان و هفت دريا و هفت کشور،     - هنوز در زبان فارسي اندرز مي دهند « هفت بار گز کن يک بار پارچه کن ». اين جمله به معناي آن نيست که براي دقت کار و کم کردن اشتباه در اندازه گيري يا هر کار ديگري بايد درست 7 بار آزمايش کرد، نه شش يا هشت بار.
ايرانيان قديم در آيين زرتشت، اهورا مزدا را مظهر پاکي ميدانستند و براي او هفت صفت را بر مي شمردند و در...ادامه مطلب

امتیاز :

برچسب ها : خواص،عجایب،عدد،هفت،عجایب هفتگانه،هفت شهر،عشق،عطار،قران کریم، , عجایب بزرگ جهان،خارق العاده ترین مکانهای دنیا،مکانهای عجیب جهان،دلایل تقدس عدد7، افسانه های قدیمی77 ,
عجایب عدد هفت نوشته شده در جمعه 26 / 08 / 1391 ساعت 0:21

موضوع : محتوای الکترونیکی , فایل های متفرقه فلش , فلش های اموزش علوم تجربی ,

نزدیک ترین همسایگان زمین در منطومه شمسی

 

برای بزرگ و تمام صفحه شدن اینجــــــــا را کلیک کنید

 

دانلود در ادامه مطلب...ادامه مطلب

امتیاز :

برچسب ها : همسایگان زمین،سیارات منظومه شمسی،فایل آموزشی فلش دانش آموزی , دانلود،نرم افزارهای اموزشی , آموزش و پرورش،فلش پلیر،دانلود رایگان , برنامه های کم حجم رایانه ای ,
همسایگان زمین نوشته شده در پنج شنبه 25 / 08 / 1391 ساعت 0:35

موضوع : نرم افزارهای آموزشی , فایل های متفرقه فلش , فلش های اموزش علوم تجربی ,

برای بزرگ و تمام صفحه شدن اینجـــــــا را کلیک کنید.

 

تدریس به کمک این برنامه ها و نمایش آنها برای دانش آموزان در حین تدریس به درک بهتر موضوع کمک زیادی می کند و یادگیری را برای دانش آموز بهتر و تدریس را برای معلم راحت تر خواهد ساخت.

 

دانلود فایل در ادامه مطلب...ادامه مطلب

امتیاز :

برچسب ها : سیارات منظومه شمسی،معرفی سیاره های به همراه تصاویر انها،آموزش دانش آموزان ابتدایی،معلمان , برنامه های اموزشی،نرم افزار،دانلود فایل , اموزش و پرورش،سربیشه ,
منظومه شمسی نوشته شده در پنج شنبه 25 / 08 / 1391 ساعت 0:31

موضوع : نرم افزارهای آموزشی , محتوای الکترونیکی , فایل های متفرقه فلش , فلش های اموزش علوم تجربی ,

چگونه روز و شب و یا فصول سال بوجود می ایند؟

 

برای بزرگ و تمام صفحه شدن اینجـــــــا را کلیک کنید.

دانلود در ادامه مطلب...ادامه مطلب

امتیاز :

برچسب ها : حرکت وضعی و انتقالی زمین،وضعیت قرار گرفتن ماه خورشید و زمین نسبت به یکدیگر , چگونگی حرکت زمین،ماه و ستاره های اسمان , کهکشان راه شیری،خورشید ماه و زمین , دانلود فایل،برنامه های اموزش علوم،منظومه شمسی ,
حرکت وضعی و انتقالی نوشته شده در پنج شنبه 25 / 08 / 1391 ساعت 0:24

موضوع : نرم افزارهای آموزشی , محتوای الکترونیکی , فایل های متفرقه فلش , فلش های اموزش علوم تجربی ,

چگونگی حرکت ماه و زمین در اسمان

یکی از برنامه های بسیار خوبی است که خودم بارها در کلاس هایم استفاده کرده ام. اگر در مدرسه امکانات داشته باشید که دانش آموز بتواند انرا بزرگ روی پرده یا دیوار ببیند بهتر از هر وسیله دیگری این مفاهیم را یاد خواهد گرفت.(با اعمال تنظیمات ساده و تیک زدن هر قسمت می توان ان موضوع را بصورت کامل تر و  یا جزئی تر به دانش اموزان اموزش داد)

 

برای بزرگ و تمام صفحه شدن اینجــــــــــا را کلیک کنید

 

به کمک این فایلها دانش آموزان خیلی بهتر و راحت تر موضوعاتی که کمتر برایشان ملموس است مثل چگونگی روز و شب یا دلیل تغییر اندازه ظاهری ماه در آسمان را یاد می گیرند.

 

دانلود در ادامه مطلب...ادامه مطلب

امتیاز :

برچسب ها : حرکت ماه به دور زمین،حرکت وضعی،حرکت انتقالی زمین،آموزش دانش آموزان به کمک رایانه , دانلود،فایل کم حجم , منطومه شمسی،زمین،ماه،خورشید , آموزش،پرورش،خراسان،جنوبی،شهرستان،بیرجند،سربیشه ,
ماه و زمین نوشته شده در پنج شنبه 25 / 08 / 1391 ساعت 0:17

صفحات سایت

تعداد صفحات : 124

لینک دوستان
کلیه حقوق این سایت ، متعلق به moalleman می باشد و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است .