جستجوگر پیشرفته


موضوع : طرح درس سوم ,

طرح درس شماره 2

 

نام درس: علوم تجربی                                  موضوع درس: مهره‌داران (خزندگان- پرندگان)

پایه: سوم ابتدایی                              روش تدریس

تعداد فراگیران: 10نفر

هدف کلی: آشنایی فراگیران با مهره‌داران (خزندگان- پرندگان)

اهداف جزئی:

1-   آشنایی فراگیران با نحوه تنفس خزندگان و پرندگان

2-   آشنایی فراگیران با نحوه تولیدمثل خزندگان و پرندگان

3-   آشنایی فراگیران با محل زندگی خزندگان و پرندگان

4-   آشنایی فراگیران با نوع پوشش خزندگان و پرندگان

اهداف رفتاری:

1-   فراگیران باید بتوانند دو مورد از ویژگی‌های خزندگان را بیان کنند. (دانستنی)

2-   فراگیران باید بتوانند دو مورد از ویژگی‌های پرندگان را بیان کنند. (دانستنی)

3-   فراگیران باید بتوانند در بین مهره‌داران خزندگان و پرندگان را تشخیص دهند. (مهارتی)

4-   فراگیران باید نسبت به نحوۀ زندگی پرندگان و خزندگان کنجکاوی نمایند. (نگرشی)

5-   فراگیران باید نسبت به نحوۀ زندگی پرندگان و خزندگان از خود علاقه نشان دهند. (نگرشی)

وسایل موردنیاز:

تصاویر و ماکتی از پرندگان و خزندگان همراه با متن‌های از قبل آماده شده

ایجاد انگیزه:

معلم با نصب تصاویری بر روی تابلو و همچنین نمایش ماکت‌ها به فراگیران و طرح سوال در رابطه با تصاویر در آنها ایجاد انگیزه می‌نماید.

ارزشیابی ورودی:

1-   مهره‌داران به چه جانورانی می‌گویند؟

2-   چند نوع جانور مهره‌دار نام ببرید؟

3-   تفاوت جانوران مهره‌دار و بی‌مهره در چیست؟

ارائه درس:

مرحله اول: مشخص کردن قسمت‌های مختلف برای افراد در گروه

بخش اول: خزندگان جزو جانوران مهره‌دار می‌باشند که توسط شش تنفس می‌کنند. بدن آنها از پولک تشکیل شده است و در خشکی و آب زندگی می‌کنند. نحوۀ تولیدمثل آنها از طریق تخم‌گذاری می‌باشد مثل مار، سوسمار و لاک‌پشت- خزندگانی که در آب نیز می‌توانند زندگی کنند مثل لاک‌پشت به دلیل این که آبشش ندارند جهت تنفس باید گاهی از آب خارج شوند.

بخش دوم: پرندگان نیز جزء مهره‌داران می‌باشند که از طریق شش تنفس می‌کنند و بدنشان از پر تشکیل شده است. پرندگان تخم‌گذارند و توسط منقاری که دارند تغذیه می‌نمایند، مثل خروس، پنگوئن و پرستو. پرندگان از غذاهای گوناگونی تغذیه می‌کنند که بستگی به نوع آنها دارد، مثل دانه،حشرات، ماهی. پرندگان در خشکی زندگی می‌کنند.

مرحله دوم: معلم ابتدا فراگیران را به سه گروه دو نفره تقسیم می‌کند که این تقسیم‌ به صورت تصادفی بوده و با قرعه‌کشی معلم صورت می‌گیرد.

مرحله سوم: متن‌های مشخص شده را در اختیار اعضای گروه قرار داده تا هر فرد به صورت فردی قسمت مربوط به خود را مطالعه نماید تا برای سایر اعضای تیم تدریس کند. در این مرحله هر عضو می‌تواند از مطالب مربوط به خود خلاصه و نت‌برداری نماید.

مرحله چهارم: همه اعضایی که مسوول تدریس بخش مشترک هستند کنار هم قرار می‌گیرند تا درک خود را از موضوع مشترک به هم انتقال دهند و اشکالات خود را نیز رفع نمایند.

مرحله پنجم: در این مرحله هر عضو به تیم خود برگشته و تدریس بخش مربوط به خود را آغاز می‌کند. این کار توسط افراد انجام و کل مبحث توسط اعضای تیم تدریس می‌شود.

مرحله ششم: هر یک از شما فراگیران به سوالات زیر که از متن استخراج شده است جواب دهید.

1-   کدام یک از جانوران زیر خزنده است؟

الف- قورباغه       ب- لاک‌پشت               ج- مار             د- ب- ج

2-   خزندگان و پرندگان چگونه تنفس می‌کنند؟

3-   خزندگان و پرندگان چگونه تولیدمثل می‌کنند؟

4-   دو نوع خزنده و پرنده را نام ببرید؟

5-   بدن خزندگان و پرندگان از چه پوششی تشکیل شده؟

مرحله هفتم: در این مرحله معلم کلید سوالات را در اختیار فراگیران قرار داده تا برگه‌های خود و یا دوستانشان را تصحیح نمایند و همچنین معلم نیز در صورت نیاز برگه‌های فراگیران را تصحیح کند.

مرحله هشتم: در این مرحله نمرات فردی و گروهی روی جدولی نوشته و تجزیه و تحلیل می‌گردد.

جمع‌بندی مطالب: در پایان معلم به کمک فراگیران به جمع‌بندی مطالب پرداخته و درباره موضوع توضیح می‌دهد.

ارزشیابی پایانی

1-   خصوصیات پرندگان را بیان کنید؟

2-   خصوصیات خزندگان را بیان کنید؟

تعیین تکلیف

به سوالات آخر فصل پاسخ دهید.

 امتیاز :

برچسب ها : طرح درس،پایه سوم،کلاس سوم ابتدایی،دانش اموزان،معلم،خزندگان وپرندگان،مهره داران , طرح درس سالانه ابتدایی،طرح درسهای روزانه،کلیه دروس ابتدایی ,
علوم سوم نوشته شده در جمعه 05 / 08 / 1391 ساعت 11:18

موضوع : طرح درس سوم ,

                                                                                     به نام خدا

بخوانيم پایه سوم

 موضوع :فداکاری واهمیت آن                 زمـــان : 50 دقیقه                       شماره طرح درس:........                    مورخه:  /   /90

نام درس  :فداکاران                              تعداد دانش آموزان : 25 نفر           چیدمان : بر اساس شرایط           

اهداف کلی :

1.      تقویت روحیه فداکاری و ایثار 

2.      تقویت مهارت های چهارگانه زبان آموزی

3.      پرورش روحیه تفکر و خلاقیت

4.      گسترش فرهنگ مطالعه و کتاب خوانی

5.     تقویت مهارت برقراری ارتباط اجتماعی

اهداف رفتاری  (دانش آموزان پس از پایان درس بتوانند )

1.      در  فعالیت های گروهی شرکت کرده درباره درس نظر دهند..(تقویت روحیه اعتماد به نفس )

2.      به سؤالات مطر ح شده درس با دقت پاسخ های مناسب دهند.(پرورش تفکر خلاق )

3.      نام تعدادی از افراد فداکار منطقه ی خود را فهرست کنند (آشنایی با افراد فداکار)

4.      نمونه ای از کارهای فداکارانه ی خود و یا اطرافیان را بیان کنند .

5.      برای قدردانی از شهدا و انسانهای بزرگ دو جمله مناسب بنویسند .

6.       با ذکر دو مثال اهمیت و ارزش فداکاری نسبت به هم نوعان خود را بیان کنند .

7.      با کامل کردن یک جمله کاربرد استفاده از بدل را نشان دهند . (اشنایی با بدل و کاربرد آن در جمله )

8.      برای هر کلمه واژه ی مترادفی را  ذکر کنند (گسترش واژگان )

9.      کلمات نامرتب را در قالب یک جمله ی مناسب مرتب کنند.(مهارت دسته بندی کلمات )  

10.  با توجه به تصویر دو جمله مرتبط با آن بنویسند . (تصویر خوانی )

روش تدریس :

همیاری و مشارکت –روش تدریس اعضای تیم

وسایل لازم :

کارت های گروه بندی - کتاب درسی – تابلو .....

قبل از تدریس :(   5 دقیقه زمان  ذخیره کنار گذاشته شده است )

معــــــــــلم 

فراگـــــــــــــــــیر 

زمان

ایجاد انگیزه :

کدام یک از شما قبول می کند که ساعت ورزش با یکی از بچه های کلاس دوم ریاضی تمرین کند .

·        آماده سازی برای معرفی فداکاری و اهمیت آن

دانش آموزان می توانند داوطلب شوند یا داوطلب نشوند

(میزان داوطلبین برای شروع درس مهم است )

 

 

 3

 • ارزش یابی تشخیصی: می توانید نمونه هایی از این قبیل فداکاری نام ببرید .

·        دانش آموزانی که از فداکاری نمونه های ذکر می کنند آمادگی خوبی برای درس دارند

·        میزان پاسخ ها برای شروع درس مهم  است ..

                                                   ارائــــــــه درس 

·        معلم با استفاده از کارتهای گروه بندی دانش آموزان را گروه بندی می کند .

·        شماره های 1 از صفحه 48 اولین کلمه ..همیشه .. تا... جلوگیری کند..صفحه 49

·        شماره های  2 از صفحه 49 ..ریزعلی خواجوی ..تا همان صفحه ..نجات یافت

 • شماره های 3  از صفحه 49 ...حسن امید زاده ..تا آخر صفحه 50

·        دانش آموزان در 8گروه قرار می گیرند

·        7 گروه 3 نفره و 1 گروه 4 نفره

·        به اعضای هر گروه شماره های 1 تا 3 داده می شود .

·        دانش آموزان به پشت کارت خود نگاه می کنند و متن خود را می یابند .

5

 • مرحله اول (صامت خوانی)

 

·        اعضای گروه ها آرام و بی صدا متن مربوط به خود را می خوانند.

5

 • مرحله دوم (تدریس هم شماره ها برای یکدیگر )

·        اعضای هم شماره از گروه خود خارج شده و به نزد هم می روند و متن خوانده شده را برا ی یکدیگر توضیح می دهند .

5

 • مرحله سوم  (بازگشت اعضا به گروه های اولیه )

·        اعضای هم شماره به گروه اصلی خود برگشته و متن را به نوبت برای هم توضیح می دهند .

5

 • مرحله چهارم (پاسخ گویی به سؤالات صحیح و غلط معلم )

·        دانش آموزان ابتدا فردی و سپس گروهی به سؤالات پاسخ می دهند

5

 • مرحله پنجم (ارائه کلید سؤالات )

·        دانش آموزان بر اساس کلید دریافتی به خود نمره فردی و گروهی می دهند.

5

 • مرحله ششم (جمع بندی نهای معلم )
 • بر اساس نمرات کسب شده میزان عملکرد هر گروه مشخص می شود
 • معلم خود روی درس می خواند و بقیه گوش می دهند
 • نکات گفته نشده درس توسط معلم گفته می شود

·        دانش آموزان با دقت به متن نگاه می کنند و به معلم گوش می دهند

·        در صورت نیاز نظر انتقادی خود را با کسب اجازه بیان می کنند .

5

 • ارزشیابی تکوینی
 • سؤالات گوش کن و بگو و درست ونادرست پرسیده می شود

·        دانش آموزان قبل از پاسخ گویی لازم است خوب فکر کنند .

7

 • ارزش یابی  پایانی
 • با توجه به مطالب درس 5 خط درباره فداکاری بنویسند
 • انسانهای فداکار منطقه را معرفی کنند .

·        دانش آموزان فرصت دارند تا در باره درس اطلاعات بیشتری تهیه کنند .

 

خلوت خیال

 

 برای دانلود طرح درس بصورت کامل و ویرایش شده کلیک کنیدامتیاز :

برچسب ها : امتحان بخوانیم کلاس سوم , نمونه سوال کلاس سوم , معلم فردا , معلمان فردا , بخوانیم سوم ابتدایی , فداکاران،طرح درس سوم ابتدایی،بخوانیم و بنویسیم ,
بخوانیم - فداکاران نوشته شده در جمعه 05 / 08 / 1391 ساعت 11:15

موضوع : شعر ,

 

آموزش کشورهای همسایه در قالب شعر

 

جمهوری آذربایجان

روی نقشه نگاه کنید

بعدم مرا پیدا کنید

جمهوری آذربایجانم

شمال غربی ایرانم

آب و هوام نیمه خشکه

تقسیم شدم دو دسته

نخجوان بخش کوچکم

سمت شرق بخش بزرگم

مرکز من هست باکو

یک مقداری هم دارم کوه

یک معدنم که نفته

یک شهر معروفم گنجه

دو رود ارس و کورا

یک شهر به نام آستارا

مرز من و ایرانه

کالایی ارزان داره

اسلام دینمونه

آذری زبانمونه

انگور و غلات و توتون

می شوند محصولاتمون

نقشه مرا نگاه کنید

به سرزمین من سفر کنید

 


...ادامه مطلب

امتیاز :

برچسب ها : آموزش کشورهای همسایه در قالب شعر , ایران , ترکیه , عراق , معلم و دانش آموز ,
آموزش کشورهای همسایه در قالب شعر نوشته شده در جمعه 05 / 08 / 1391 ساعت 2:50

موضوع : متفرقه ,

اطلاعات و دانستنیهای سال و انواع آن

 

انواع سال و ماه ( شمسی قمری ومیلادی) واسامی آنها همچنین مطالبی که اگر دانش آموزانمان بدانند بعضی از ابهامات که در ذهن آنها وجود دارد وگاها موجب سردر گمی و گیجی انها نیز میشود از بین خواهد رفت.مثلا بسیار اتفاق می افتد  که دانش آموزی بپرسد اقای معلم چرا سال قبل دهه محرم با تعطیلات عید یا دهه فجر همزمان بود ولی امسال از آن مناسبتها فاصله گرفته است .یا مثلا چرا بزرگترها می گویند ماه رمضان است و درست چند لحظه بعد همان فرد میگوید مرداد ماه.

بهتر است چند نکته را بدانیم ومروری بر این موضوع و چند کتاب داشته باشیم تا این مسئله روشن تر شود.

مبادی تاریخ مردم جهان:
منظور از مبدأ تاریخ، زمان وقوع حادثه ای است که ملتی آن را برای خود مبدأ قرار داده و زمان  را با آن می سنجند.

مهمترین مبادی تاریخ مردم جهان عبارتند از :

1- سال خورشیدی:
برابر است با 365 روز و 6 ساعت که زمان گردشی کره زمین به دور خورشید است. سال شمسی (خورشیدی) مخصوص کلدانیان  ...ادامه مطلب

امتیاز :

برچسب ها : انواع سال.اطلاعات و دانستنی هایی در مورد سال ها , سال شمسی،میلادی،قمری،مبدا تاریخ،ایرانیان باستان،تبدیل سالها به یکدیگر،تاریخ تولد , اسم امسال،ماه،سال ،قرن ,
انواع سال نوشته شده در جمعه 05 / 08 / 1391 ساعت 2:33

موضوع : نمونه سوال اول ,

 

نام و نام خانوادگی:.............   بنویسیم پایه ی اول        مورخه: ..................... 

مانند نمونه بنویس

بـ   ب _..........................................................................................................

سـ س _ سـ س _............................................................................................

با _ با _......................................................................................................

آ ا _ آا _......................................................................................................

ماست_ ماست _..........................................................................................

دوست _دوست _......................................................................................

سوت _سوت _ ..

صداهای هر کلمه را بنویس.

آب  .        ..............................................        

 

بقیه در ادامه مطلب

 ...ادامه مطلب

امتیاز :

برچسب ها : نمونه سوال پایه اول ابتدایی , بنویسیم , بانک سوالات ابتدایی،نمونه سوال، , ارزشیابی،ارزشیابی توصیفی ,
بنویسیم نوشته شده در جمعه 05 / 08 / 1391 ساعت 1:50

موضوع : مناسبت ها ,

آغاز سال تحصیلی

مهری که به مهر داریم:

 

 طلایی شدن رنگ برگ برگ درختان و خنکای هوا خبر از سررسیدن پاییز دارد، آری باز مهر سر رسیده است. در این روزهاست که صدای خش خش برگ ها و نوای آشنای زنگ مدرسه ها برمی خیزد. شهر، جنب و جوشی دیگر می یابد، و خانه دوست به روی دانش اندوزان آغوش می گشاید. مهر دانش، دوباره در قلب ها جان می گیرد، معلمان و دبیران و استادان به مدرسه و دانشگاه می روند تا بر شمار دانایان بیفزایند.

 

این روزهای میمون و مبارک را که متقارن با هفته دفاع مقدس است گرامی میداریم

 

گرامیداشت دفاع مقدس  Image result for ‫عکس دفاع مقدس با کیفیت‬‎   

 

  امتیاز :

برچسب ها : آغاز سال تحصیلی , مراسم اغازین مدارس , هفته دفاع مقدس , اولین روزهای مدرسه , تبریک هفته دفاع مقدس , اموزش پرورش بیرجند , آموزش و پرورش , اداره کل , اموزش پرورش خراسان جنوبی , جشن آغاز سال تحصیلی , سال جدید مدارس , سال نو تحصیلی ,
آغاز سال تحصیلی و هفته دفاع مقدس نوشته شده در شنبه 08 / 07 / 1391 ساعت 22:13

صفحات سایت

تعداد صفحات : 124

مطالب تصادفی
کرک انتی ویروس
راهنمای معلم تربیت بدنی
گروههای آموزشی
طرح درس سالانه دروس ششم
وزیر آموزش و پرورش
بازگشایی مدارس
کد اطلاع از باقیمانده اینترنت همراه
ابلاغ پروژه مهر
نمونه سوال دوم و سوم
جمع با محور
آزمون ریاضی و علوم
فسیل چیست
تفریق اعداد مخلوط
7 ویژگی مدیر موفق
منشور راهبردی و سیاست های آموزشی حوزه معاونت آموزش ابتدایی
جو مدرسه یا کلاس درس
شناخت اشکال
شناخت استعداد فرزندانمان
یکروز با مجلات رشد
هم شاگردی سلام
کتب راهنمای معلم
وظایف مدیر مدرسه
نقش آموزش و پرورش در توسعه فرهنگی و اجتماعی جوامع
بدن انسان
کتب الکترونیکی(ورق زن)
زاویه
راهنمای یکپارچه سازی مدارس
دل نوشته
سوالات المپیاد ریاضی
باز کردن پوشه های قفل شده
روش نصب برنامه های دانش آموزی در ویندوز8
پیک اول
چگونه با دانش آموزان ارتباط برقرار کنیم؟
طرح درس سالانه چهارم
سرپرست وزارت آموزش و پرورش
درایور پرینتر سامسونگ
نمایشگاه جابربن حیان شهرستان بیرجند
منظومه شمسی
بازی ضرب و تقسیم
دهه فاطمیه
لینک دوستان
کلیه حقوق این سایت ، متعلق به moalleman می باشد و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است .