close
تبلیغات در اینترنت
چه چیز از ما یک معلم خوب می‌سازد؟

جستجوگر پیشرفته


موضوع : معلم , روانشناسی ,

معلم خوب

آرام بنشینید، چشم هایتان را ببندید، و سه تن از بهترین معلمانی را که تا به حال داشته اید، در نظر بیاورید. سعی کنید به خاطر بیاورید که آنها چگونه بودند، چه شکلی بودند، چطور حرف می‌زدند و رفتار می‌کردند، کلاس و دفتر کارشان چه شکلی بود و به عنوان دانش آموز چه احساسی را به شما انتقال می‌دادند. وقتی از تصویر هر کدام آنها راضی شدید، چشم هایتان را باز کنید و خوب فکر کنید ...

از دانش آموزان بخواهید که معلمان خوب خود را توصیف کنند. بعضی از آنها معلمانی را توصیف می کنند که دایم سخنرانی می‌کردند. بعضی آدم هایی را توصیف می کنند که جز تسهیل کار گروهی کار دیگری نمی کردند و بعضی معلمانی مابین این دو را شرح می‌دهند. اما همه آنها افرادی را توصیف خواهند کرد که نوعی ظرفیت ارتباط داشته اند، که خودشان را به دانش آموزان و دانش آموزان را به هم و همه را به موضوع تدریس ارتباط می‌داده اند.

وقتی درباره کیفیت تدریس کسی حرف می‌زنیم به جنبه هایی مانند تکنیک، محتوا و ارائه توجه داریم. ولی همه ما افرادی را می‌شناسیم که دانش بی اندازه دارند اما نمی توانند آن را منتقل کنند. افرادی که روی کاغذ طرح درسی عالی  دارند اما شاگردانشان بی حوصله و خسته می‌شوند. اگر صادق باشیم باید بگوییم که تدریس خوب کمتر به دانش

و مهارت و بیشتر به رفتار ما نسبت به بچه ها، موضوع و کارمان ارتباط دارد.

بقیه این مقاله به ویژگی های معلم خوب می‌پردازد. این یک تعریف جامع و کامل نیست و بسیاری از معلمان عالی فقط بعضی از این خصوصیات را دارند و بقیه آنها را با ارزش نمی دانند. این ویژگی‌ها را باید مجموعه ای از ابزارهایی دانست که به معلمان اجازه می‌دهد در کلاس ارتباط را پدید بیاورند و آنرا حفظ کنند.

معلمان خوب:

• هدف دارند.

• منتظر موفقیت همه دانش آموزان هستند.

• تحمل ابهام را دارند.

• برای ارضای نیازهای بچه‌ها تمایل به تغییر و هماهنگی دارند.

• از ندانستن ناراحت نمی شوند.

• به کارشان فکر می‌کنند.

• از مدلهای مختلف یاد می‌گیرند.

• از کارشان و شاگردانشان لذت می‌برند.

معلمان خوب هدف دارند

شما نمی توانید به معنای کلی خوب باشید، بلکه باید در چیزی یا کاری خوب باشید. بعنوان معلم معنایش اینست که بدانید دانش آموزانتان چه انتظاری دارند، و برای رسیدن به این انتظارات برنامه ریزی کنید، شما هم درباره آنچه در کلاستان رخ می‌دهد، بر پایه اهدافی که می‌خواهید به آنها برسید، انتظاراتی دارید. اگر می‌خواهید بچه‌ها را برای اشتغال آماده کنید، از آنها وقت شناسی و توجه خوب انتظار دارید. اگر می‌خواهید شاگردانتان در خواندن کتاب بهتر و جدی تر شوند باید در کلاس وقتی برای خواندن منابع و کتابهای خوب اختصاص بدهید.

معلمان خوب منتظر موفقیت همه دانش آموزان هستند

این پارادوکس بزرگ تدریس است. اگر ما خودارزیابی مان را کاملاً بر پایه موفقیت شاگردانمان قرار بدهیم، حتماً ناامید خواهیم شد. در همه سطوح، به خصوص در آموزش بزرگسالان، فاکتورهای زیادی در زندگی دانش آموزان وجود دارد که نمی گذارد معلم موفقیت همه را تضمین کند. در عین حال، اگر ما با دیدگاهی جبری، دانش آموزانمان را به رفتار "دست من که نیست" واگذار کنیم، بچه‌ها بی تعهدی ما را حس می‌کنند و ناامید می‌شوند. ولی ما می‌توانیم با یک سوال ساده محیط شادی را درست کنیم: آیا من همه کارهایی را که می‌توانستم در این کلاس، در این زمان، برای رسیدن به نیازهای همه بچه ها، برای رسیدن به همه موفقیت ممکن انجام بدهم، انجام داده ام؟ تا وقتی میتوانید بگویید "بله" ، شما محیط موفقیت را فراهم کرده اید.

معلمان خوب میتوانند با ابهام کنار بیایند

یکی از بزرگترین چالش های تدریس از نبود بازخورد آنی و دقیق سرچشمه می‌گیرد. دانش آموزی که امروز در حال سر تکان دادن و زیرلب زمزمه کردن درس ریاضی از کلاس می‌رود، ممکن است فردا بگوید که موفقیت عالی و خوبی در ریاضی به دست آورده و از درس دیروزتان تشکر کند. راهی برای پیش بینی دقیق نتایج بلند مدت کارمان وجود ندارد. اما اگر ما در انتخاب استراتژی و محتوا هدف داشته باشیم و سعی در موفقیت همه دانش آموزان بکنیم کمتر دچار غافلگیری خواهیم شد و به جای آن، روی چیزهایی که می‌توانیم کنترل کنیم تمرکز خواهیم کرد و اعتماد خواهیم داشت که آمادگی با فکر و تأمل احتمالاً نتایج خوبی خواهد داشت نه نتایج بد.

معلمان خوب برای رسیدن به نیازهای بچه‌ها تغییر می‌کنند و منطبق می‌شوند

آیا واقعاً می‌توانیم ادعا کنیم در کلاس جغرافی درس داده ایم، در حالیکه هیچ کس مفاهیم تدریس ما را نفهمیده است؟ اگر هیچ کدام از دانش آموزانمان بیرون از کلاس کتاب به دست نگیرد، آیا ما واقعاً به آنها خواننده خوب بودن را آموخته ایم؟ ما اغلب به این جنبه‌ها فکر نمی کنیم اما آنها در قلب تدریس مؤثر جا دارند. یک طرح درس عالی و یک درس عالی دو موضوع کلاً متفاوت هستند؛ وقتی یکی از آنها در پی دیگری اتفاق می‌افتد خیلی خوب است، اما همه می‌دانیم که این اتفاق هر روزی نیست. ما به بچه‌ها درس می‌دهیم که یاد بگیرند و وقتی یاد نمی گیرند، باید استراتژی های تازه ایجاد کنیم، به راههای تازه فکر کنیم، و کلاً هر کاری که بتوانیم برای زنده کردن فرآیند یادگیری انجام دهیم. داشتن روش خوب، عالی است اما بهتر است بچه هایی داشته باشیم که در یادگیری خوب، شرکت ‌کنند.

معلمان خوب ،متفکر هستند

این ویژگی شاید تنها خصوصیت مطمئن و مطلق تمام معلم های خوب است چون که بدون آن هیچ کدام از ویژگی هایی که گفتیم به رشد و بلوغ نمی رسد. معلم های خوب به طور عادی به کلاسشان، دانش آموزانشان، روشهایشان و محتوای تدریسشان فکر می‌کنند. آنها مقایسه می‌کنند و در تضاد بررسی می‌کنند، تمایزها و تشابه‌ها را ترمیم می‌کنند، دوره می‌کنند، حذف می‌کنند و ذخیره می‌کنند. عدم موفقیت در مشاهده آنچه در کلاس رخ می‌دهد ما را از تدریس و فرآیند یادگیری جدا می‌کند و اگر خودمان جدا باشیم، چطور می‌توانیم ارتباط پدید بیاوریم؟

معلمان خوب از ندانستن ناراحت نمی شوند

اگر ما صادقانه و متفکرانه به آنچه در کلاس روی می‌دهد فکر کنیم، اغلب مشکلات و معماهایی را خواهیم یافت که نمی توانیم فوراً آنها را حل کنیم، سوالاتی که نمی توانیم پاسخ بدهیم. تدریس ما در صورتی سودمند است که بتوانیم اندکی با یک سوال زندگی کنیم، بیاندیشیم و مشاهده کنیم و بگذاریم پاسخ سوال در جواب وضعیت خاصی که در آن هستیم، خود رشد ‌کند.

معلمان خوب الگوهای شخصیتی خوب دارند

دوباره به سه معلم خوبتان فکر کنید. چطور نحوه تدریس خود شما، خودآگاه یا ناخود آگاه، توسط اعمال و رفتار آنها شکل گرفته است؟ به بدترین معلمی که داشتید فکر کنید. از چه چیزهایی مطلقاً پرهیز می‌کنید چون به یاد می‌آورید که چه اثر تخریب کننده ای بر شما و هم شاگردی هایتان داشته اند؟ ما تدریس را به تدریج یاد می‌گیریم و ایده‌ها و رفتارها را به آرامی از بسیاری از منابع جذب می‌کنیم. تا به حال چند فیلم دیده اید که شخصیت معلم در آنها حضور داشته است، و چطور این فیلم‌ها به شما الگو داده اند؟ ما همیشه از تأثیرات خوب و بد روی تدریس مان آگاه نیستیم. با اندیشیدن به الگوهای تدریس و نحوه گرفتنشان بهتر می‌توانیم با چالش های جدید تطبیق و تغییر پیدا کنیم.

معلمان خوب از کارشان و دانش آموزانشان لذت می‌برند

این نکته بدیهی به نظر می‌رسد، اما به همین سادگی هم فراموش می‌شود. معلمانی که از کار و بچه‌ها لذت می‌برند با انگیزه اند، انرژی دارند و خلاق هستند. در نقطه مقابل لذت، بی حوصلگی است؛ وضعیتی که هیچ کس در آن جرقه ای از علاقه نمی یابد. توجه داشته باشید که لذت بردن از کار و لذت بردن از دانش آموزان دو چیز جداگانه است. تمرکز زیاد بر روی محتوا ممکن است به بچه‌ها حس بی ارتباطی، سوء تفاهم یا جاماندگی بدهد. توجه بیش از حد روی دانش آموزان، بدون توجه به محتوا، باعث می‌شود دانش آموزان حس خوب و مفهومی شدن داشته باشند اما ممکن است کمکی به آنها در کسب اهداف آموزشی با سرعت مناسب نکند. به دست آوردن تعادل بین این دو نقطه تاحدی به زمان و توجه نیاز دارد. بنابراین باید با دقت مشاهده کنید با دقت ارزیابی کنید و روی یافته هایتان کار کنید. میل دارم با شعری از لائوتسه، حکیم چینی و صاحب کتاب تائوته چینگ نتیجه گیری کنم. من در تمام این سالها نسخه ای از آنرا همراه خودم داشته ام و پیام آنرا هم مفید و هم چالش برانگیز یافته ام. این شعر به ما یادآوری می‌کند که تدریس خوب وضعیتی ثابت و ایستا نیست بلکه فرآیندی دائمی است. ما هر روز برای معلم بهتر شدن فرصت داریم و معلم خوب آن کسی است که فرصت‌ها را از دست نداده است.

 

من تنها سه چیز برای یاد دادن دارم:

 

سادگی ، صبر، رحم

 

با سادگی در اعمال و افکار

تو به سرچشمه بودن بر می‌گردی

 

 

با صبوری با دوست و دشمن

تو با بودن همه چیز هماهنگ می‌شوی

 

 

و با رحیم بودن نسبت به خودت

با هر آن چیز در جهان ، آشتی می‌کنی

 

 

 

چه چیز از ما یک معلم خوب می سازد؟

ترجمه: ساناز فرهنگیامتیاز :

برچسب ها : چه چیز از ما یک معلم خوب می‌سازد؟ , چگونه یک معلم خوب باشیم،معلم فعال , اموزش،پرورش،شهرستان،بیرجند،معلمان،خوب , موفقیت،دانش اموزان،سخنرانی،کارگروهی،درک،بهتر،مطلب ,
چه چیز از ما یک معلم خوب می‌سازد؟ نوشته شده در پنجشنبه 03 مهر 1393 ساعت 10:33

مطالب مرتبطارسال نظر برای این مطلب

این نظر توسط سارا پیوندجو در تاریخ 1396/7/6 و 9:31 دقیقه ارسال شده است

سلام-آقای دستجردی

این نظر توسط سارا پیوندجو در تاریخ 1393/9/29 و 14:12 دقیقه ارسال شده است

با سلام.سایتتون خیلی خوبه.میخواستم اگه امکانش براتون هست بنده رو راهنمایی کنین.دااشم پنجم ابتدایی هستش که انگیزه درس خوندن نداره و احساس میکنم دیر یاد میگیره.بخشید صحبتو طولانی میکنم..داداشم اول ابتدایی خیلی با ذوق به مدرسه میرفت و تکالیفشو انجام میداد ولی در همون اوایل سال بود که با یکی از همکلاسیاش تو فامیل مقایسه شد و چون درسشون عقبتر بود مدرسشو عوض کردیم.از اون موقع درسش همیشه عقب موند و بخاطر تنبیه بدنی از سوی معلم متاسفانه از درس بیزار شده و تا الان علاقمند نشده و خاطرات بد داره حتی بخاطر شرایط روحیش از لحاظ جسمی هم بسیار ضعیف شده.دوست دارم بهش کمک کنم مادرم بیسواد و پدرم با درس فاصله زیادی گرفته و روشهای تدریسش فرق داره.خواهش میکنم بهم بگین چیکار کنم بخدا بیشتر وقتا براش اشک میریزم خیلی فشار روش هست لطفااااا.....
پاسخ : با سلام.خودتون حتما میدونید که سال اول ابتدایی اونقدر مهمه که کمتر میشه ضعف دانش آموز سال اول رو بعدا جبران کرد. برای دانش آموز پایه اول انتقال و خو گرفتن به یک مدرسه جدید واقعا سخته و اگه فقط چندروز از درس و مدرسه فاصله بگیرن نمیتونن همپای بقیه پیش برن و احتمال اینکه سرخورده و ناامید بشن هست. بهتره با یه مشاور مدرسه صحبت کنین اما به نطرم همراهی و تشویق برادرتون البته بطوریکه بیشتر اذیت و ناراحت نشه و همچنین صحبت کردن با معلمشون میتونه باعث ایجاد انگیزه بشه تا تلاششو بیشتر کنه به بقیه دوستاش برسه . موفق باشید

این نظر توسط معلم در تاریخ 1393/7/5 و 18:20 دقیقه ارسال شده است

خسته نباشید اقای دستجردی عزیز. شغل ما همانا شغل انبیاست و باید پیامبرگونه زندگی و رفتارکنیم و چقدر خوب به موضوع اشاره کرده اید. ممنونم و موفق باشیییییییید.شکلکشکلکشکلکشکلکشکلکشکلکشکلک


نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی

لینک دوستان
کلیه حقوق این سایت ، متعلق به moalleman می باشد و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است .