close
تبلیغات در اینترنت
خلاصه تاریخ انبیا

جستجوگر پیشرفته


موضوع : خلاصه کتاب ,

خلاصه ای از تاريخ انبيا
 

حضرت آدم(ع)
ادوار نبوت:دوره اول نبوت
لقب:خلیفۀ ا...
کنیه:ابوالبشر
معنای اسم:آدم=آفریده شده از سطح زمین
پدر ومادر خداوندمتعال آدم را ازخاک آفرید وجان دراو دمید
تاریخ ولادت:قبل از هبوت آدم
مدت عمر:930سال
محل هبوت: آن حضرت در کوه صفاوبنا به قول مشهوردرکوه سراندیب فرود آمد
محل دفن:نجف اشرف در کشور عراق
نسب:خدای متعال بعد از خلقت آسمان ها وزمین وسایر موجودات اراده فرمود،سرامد مخلوقات یعنی انسان را بیافریند و نخستین انسان و پیامبری که سرگذشت او در قرآن ذکر شده حضرت آدم است.
تعداد فرزندان:آن حضرت فرزندان زیادی داشت 
مختصری از زندگی نامه
خداوند متعال بعد از اینکه آدم وحوا را آفرید، به آنها اجازه داد در بهشت زندگی کنند،و از تمامی نعمت های آن استفاده نمایند،ب جز میوه ی خاصی که آدم وحوا را از خوردن آن نهی کرد و فرمود:اگر به آن درخت نزدیک شوید
و از میو ه آن بخوریداز بهشت رانده خواهید شد. ولی با وسوسه های شیطان ، به آن درخت نزدیک شده و از 
میوه ی آن خوردند و خداوند آنها را از بهشت بیرون راند و به زمین فرستاد. آدم و حوا از عمل خود سخت پشیمان شدند و سالها به درگاه خداوند متعال گریه و زاری نموده و طلب آمرزش کردند.خدای مهربان توبه آنها را 

پذیرفت و از خطایشان درگذشت
فهرست سوره هایی که نام حضرت آدم درآنها ذکرشده:بقره،ال عمران،ماعده،اعراف،اسراء،کهف،مریم،طه،یس


حضرت ادریس(ع) 
ادریس :نام آن حضرت در زبان عبری اخنوخ است
پدر:یارد
مادر:بره
تاریخ ولادت:۸۳۰ سال بعد از هبوت آدم
مدت عمر: ۳۶۵ سال
بعثت:در کوفه مبعوث شد
محل دفن:آن حضرت به آسمان ها عروج کرد
نسب:ادریس بن یارد بن مهلائیل بن قینان بن انوش بن شیث بن ادم(ع
تعداد فرزندان:آن حضرت ۲ پسر داشت
مختصری از زندگی نامه:
برخی آن حضرت را از این جهت ادریس نامیدند،که حکمت های خداوند و سنت های الهی را درس میداده است وی با ۷۲ زبان  مردم را بسوی خدای یگانه دعوت می نمود. محل اقامت او در مسجد سهله در شهر کوفه بوده است.
چنانکه معروف است حضرت ادریس اولین کسی بوده است،که خط نوشت،جامه دوخت وخیاطی را تعلیم داد
آن حضرت در زمینه ی علم نجوم و هندسه و حساب و فلسفه و...تبحر داشت و آنهارا به مردم زمان خود می آموخته است.نقل شده است:خداوند ۳۰ صحیفه بر ادریس نازل نمود
فهرست سوره هایی که نام حضرت ادریس درآنها ذکرشده:مریم،انبیاء


حضرت نوح(ع)
ادوا رنبوت: دوره دوم نبوت  
لقب:شیخ الانبیاء
معنای اسم:نوح=نوحه و اسامی دیگری نیز دارد.عبدالغفار،عبدالملک،عبدالسلام
پدر:لمک
مادر:قینوش
تاریخ ولادت:۱۶۴۲سال بعد از هبوط ادم
مدت عمر:بیش از هزار سال نوشته اند
بعثت:پیامبری ایشان در بابل،عراق و شام بود
محل دفن:نجف اشرف درکشور عراق
نسب:نوح بن متوشلخ بن اخنوخ بن یارد بن مهلا ییل بن قینان بن انوش بن شیث بن ادم(ع)
تعداد فرزندان:ان حضرت ۴ پسرداشت.
مختصری از زندگینامه:
حضرت نوح(ع) نخستین پیامبر اولواالعزم است که خداوند او را با کتاب و شریعت جداگانه ای بسوی مردم ان روزگار مبعوث نمود. هرچند ان حضرت سالیانی دراز،قوم خودرا به یکتا پرستی دعوت نمود، ولی نتیجه ای نبخشید،تا  اینکه به امر خداوند کشتی بزرگی ساخت واز هر نوع حیوان یک جفت(نروماده)دران قرار داد و سپس خود و عده کمی از همراهان به علاوه سه فرزندش (سام-یافث-حام)و همراهانش در کشتی نشستند پس از ان چهل شبانه روز باران سیل اسایی بارید و بعد از اینکه اب فرو نشست کشتی بر قله کوه جودی و به روایت تورات ، بر کوه ارارات یا اغاری به خشکی نشست بدین ترتیب نوع بشر از بازماندگان کشتی نوح بوجود امد.
فهرست سوره هایی که نام نوح در ان ذکر شده: ال عمران-نساء-انعام-اعراف-توبه-یونس-هود-ابراهیم-اسراء-مریم-انبیاء-حج-مومنین-فرقان- شعراء-عنکبوت-احزاب-صافات-ص-غافر-شوری-ق-ذاریات-نجم-قمر-حدید-تحریم-نوح. 

 
حضرت هود(ع)
معنای اسم :هود =هدایت یافته(در زبان عبری نام آن حضرت عابر است).
پدر: شالخ.
مادر: بکیه
تاریخ ولادت:۲۶۴۸سال بعد از هبوت آدم
مدت عمر:۴۶۰سال
بعثت: برای هدایت قوم عاد مبعوث شد.
محل دفن:نجف اشرف در عراق
بروایتی نسب آن حضرت:هود بن شالخ بن ارفشخد بن سام بن نوح(ع).
تعداد فرزندان: آن حضرت۳ پسر داشت. 
مختصری از زندگینامه:
خداوند حضرت هود را برای هدایت قوم عاد مبعوث گردانید آن حضرت قوم خود را موعظه میکرد و فرمود:
ای قوم، اکنون من پیغمبر خدا هستم و براستی آمده ام ،تا شما را به پرستش خدای یگانه دعوت کنم. ای مردم،بت پرستی را رها کنید تا سعادتمند شوید.آن قوم چون این سخنان را شنیدند،برسر وی ریختند و او را سخت کتک زدند، بطوریکه بی هوش شد. بعد از این واقعه باز هم از سوی خدا ندا رسید،که قوم خود را موعظه کن،به درستی که ما ترا فراموش نخواهیم کرد.حضرت هود دوباره مردم را به خدا پرستی دعوت کرد.
ولی آنها ایمان نیاوردند وسر انجام به خاطر بی ایمانی مورد خشم خداوند قرار گرفتند ودر اثر وزش بادهای مسموم همه بجز گروه مومنین هلاک شدند. 
فهرست سوره هایی که نام هود (ع)در آنها ذکر شده است:اعراف، هود، شعراء


حضرت صالح(ع)
معنای اسم:صالح=نیک نیکوکار
پدر: جابر
تاریخ ولادت:۲۹۷۳ سال بعد از هبوت آدم(ع)
مدت:۲۸۰سال
بعثت:برای هدایت قوم ثمود به پیامبری رسید.
محل دفن:نجف اشرف واقع در کشور عراق
بروایتی نسب آن حضرت:صالح بن جابربن ثمود  بن عابر بن ارم بن سام بن نوح(ع).
مختصری از زندگینامه:
حضرت پیغمبر قوم ثمود بود. آن حضرت قوم خویش را از بت پرستی منع کرده و به پرستش خدای یگانه دعوت می نمود، ولی آنان او را تکذ یب می کردند.عاقبت از آن حضرت معجزه ای خواستند وگفتند:
باید از دل کوه شتری همراه با بچه بیرون بیاوری،در ان صورت به تو ایمان می اوریم پس ان حضرت دعا کرد و خداوند اجابت نمود ولی قوم ثمود گفتند: صالح سحر و جادو کرده سپس ناقه را کشتند حضرت صالح آنها را نفرين کرد و خداوند آن قوم را مورد خشم خود قرار داد و صداي وحشنتناکي از آسمان به گوش آنها رساند، که در نتيجه بجز گروه مومنين ، همه از ترس جان دادند.
فهرست سوره هایی که نام حضرت صالح در آن ذکر شده: اعراف ، هود ، شعراء


حضرت ابراهیم(ع) 
ادوار نبوت:دوره ی سوم نبوت
لقب:خلیل ا...
معنای اسم:ابراهیم یا ابرام بزبان عبری به معنی پدر عالی است.
پدر:تارخ
مادر:ورقه
تاریخ ولادت:۳۳۲۳ سال بعد از هبوت آدم.
مدت عمر:۱۷۵ سال
بعثت:آن حضرت دربابل مبعوث شد.
محل دفن:در شهر خلیل الرحمان واقع در کشور فلسطین. 
نسب:ابراهیم بن تارخ بن ناحور بن سروج بن رعوبن فالج بن عابربن شالخ بن ارفخشد بن سام بن نوح(ع).
تعداد فرزندان:بروایتی آن حضرت ۱۳ فرزند داشت.
مختصری از زندگینامه:
حضرت ابراهیم(ع)ازپیامبران اولواالعزم است. محل تولدش شهر(اور)در نزدیکی رودخانه ی فرات می باشد. آنحضرت در زمان سلطنت نی نیاس(نمرود ثانی) پسر سمیرا میس ملکه ی افسانه ای متولد شد و در همانجا رشد نمود.چون آن حضرت بت ها را نکوهش می کردو آنها را در هم می شکست،در طول تاریخ به ابراهیم بت شکن مشهور شده است.حضرت ابراهیم نیز مانند دیگر پیامبران مردم را از بت پرستی منع وبه پرستش خدای یگانه دعوت می نمود،به همین جهت نمرود فرمان داد،او را به آتش اندازند،ولی آتش بر وی سرد شد و آنحضرت سالم ماند.تجدید بنای خانه کعبه بدست آنحضرت وفرزندش،اسماعیل که به ذبیح ا... معروف میباشد،صورت گرفته است.
فهرست سوره هایی که نام ابراهیم در آن ذکر شده:بقره،آل عمران،نساء،انعام،توبه، هود، یوسف، ابراهیم، حجر، نحل، مریم ،انبیاء، حج ،شعراء، عنکبوت ،احزاب، صافات، ص، شوری، زخرف، ذارایات، نجم، حدید، ممتحنه، اعلی


حضرت اسماعیل(ع)
لقب:ذبیح ا...
معنای اسم:اسماعیل=بنده وشنونده خدا
پدر:ابراهیم
مادر:هاجر
تاریخ ولادت:۳۴۱۸ سال بعد از هبوت آدم.
مدت عمر:۱۳۴ سال
بعثت:در شبه جزیره عربستان به پیامبری برگزیده شد.
محل دفن:مدفن آن حضرت در حجر اسماعیل کنار قبر مادرش هاجر می باشد.
نسب:اسماعیل بن ابراهیم خلیل ا... 
تعداد فرزندان:آن حضرت ۱۲پسر داشت .
مختصری از زندگینامه:
حضرت اسماعیل بسیار مورد علاقه پدرش ابراهبم بود.حضرت ابراهبم در خواب دید،که خداوند فرمان می دهد،تا  اسماعیل را قربانی کند.لذا به فرزندش گفت:بگو نظر تو در این باره چیست؟
اسماعیل گفت، پدر جان!آنچه را که بدان ماموری عمل کن انشاءا... مرا از صابران خواهی یافت.هنگامی که حضرت ابراهیم خواست اسماعیل را قربانی کند،لبه کارد به پشت پر گردانیده می شد  و نمیبرید،درآن هنگام ندایی شنیده شد که می گفت:ای ابرا هیم به تحقیق ماموریت خود را بخوبی انجام دادی.بدنبال آن جبرءیل به عنوان فدایی گوسفندی رابه جای اسماعیل آورد و حضرت ابراهیم آن را قربانی کرد.این سنت برای حاجیان به یادگار ماند،که هر ساله در منی قربانی انجام دهند.
فهرصت سوره هایی که نام اسماعیل در آن ذکر شده: بقره،آل عمران،نساء،انعام، ابراهیم،مریم ،انبیاء،ص


حضرت لوط (ع)
معنای اسم: لوط درزبان عبری به معنی پوشش است.
پدر:هاران
مادر:ورقه
تاریخ ولادت:۳۴۲۲ سال بعد از هبوت آدم.
مدت عمر:۸۰ سال
بعثت:آن حضرت برای هدایت قوم سدوم مبعوث شد.
محل دفن:قریه کفر بر یک در یک فرسنگی مسجدالخلیل در فلسطین.
نسب:لوط بن هاران بن تارخ بن ناحور،برادرزاده ابراهیم خلیل ا...
تعداد فرزندان:بروایتی آن حضرت ۱۲ دختر داشت.
مختصری از زندگینامه:
حضرت لوط از کسانی است،که ابراهیم خلیل ا... را از سرزمین اصلی خود(اور) به فلسطین همراهی کرد. تفسیر مجمع البیان شهر های قوم لوط را چهار تا نام برده است،که بزرگترین آنها سدوم بود و لوط در آن سکونت داشت. قوم لوط، اعمال بسیار زشتی انجام میدادند،که قرآن به بعضی از آنها تصریح فرموده و برخی تنها اشاره کرده است.هرچه آن حضرت سعی نمود ،آنان را از این اعمال باز دارد ،آنها نپذیرفتند.عاقبت عذاب الهی بر آنها نازل شد و قوم لوط را از صفحه روزگار محو کرد.
فهرست سوره هایی که نام لوط در آن ذکر شده: انعام، اعراف، هود، حجر، انبیاء، حج، شعرا، نمل، عنکبوت، صافات ،ص، ق، قمر ، تحریر


حضرت اسحاق(ع) 
معنای اسم:اسحاق در زبان عبری به معنی تبسم است
پدر: ابراهیم
مادر:ساره
تاریخ ولادت:۳۴۲۳ سال بعد از هبوت آدم
مدت عمر:۱۸۰ سال
بعثت:آن حضرت در فلسطین مبعوث شد 
محل دفن:شهر خلیل الرحمان در کشور فلسطین
نسب:اسحاق بن ابراهیم بن خلیل ا
تعداد فرزندان:آن حضرت دو پسر داشت
مختصری از زندگینامه:
یکی از پیامبران مرسل حضرت اسحاق است.وی۵ سال پس از برادرش اسماعیل در حدود فلسطین متولد شد.هنگامی که چهل سال از عمرش گذشته بود،حضرت ابراهیم او را مامور نمود
که به فلسطین و کنعان برود و مردم آن دیار را به دین حق وراه راست هدایت نماید.آنحضرت ،جد بنی اسراعیل است.جبرئیل به او بشارت داد که هزار پیامبر،از نسل او بوجود خواهند آمد،
که یکی از آنها حضرت موسی کلیم ا... می باشد
فهرست سوره هایی که نام حضرت اسحاق(ع) در آن ذکر شده است:بقره،آل عمران، نساء،انعام، ابراهیم،مریم،انبیاء،ص

حضرت یعقوب(ع) 
لقب:اسرائیل
پدر:اسحاق
مادر:رفقه
تاریخ ولادت:۳۴۸۳ سال بعد از هبوت آدم
مدت عمر:۱۴۷سال
بعثت:آن حضرت در فلسطین مبعوث شد 
محل دفن:جامع الخلیل واقع درکشور فلسطین
نسب:یعقوب بن اسحاق بن ابراهیم خلیل ا
تعداد فرزندان:آن حضرت ۱۲ فرزند داشت

مختصری از زندگینامه:
حضرت یعقوب(ع)پنجاه سال اهل کنعان را به راه راست و شریعت حضرت ابراهیم(ع) دعوت نمود.آنحضرت مدت ۱۷ سال در مصر زندگی کرد. در هنگام وفات،فرزند عزیزش، حضرت یوسف را بعنوان وصی و جانشین خود معرفی کرد و وصیت نمود،جنازه اش رادر قدس الخلیل در جوار حضرت ابراهیم و ساره مدفون سازند. از اندرزهای ایشان این است که : آدمی بایدخود کار کند و امرار معاش نماید و سربار دیگران نباشد.ایشان تمام عمر به هدایت و ارشاد مردم پرداخت،به گونه ای که در ادب و عبادت و احترام به بزرگان و تربیت فرزندان،نمونه و مربی بزرگی بود
فهرست سوره هایی که نام حضرت یعقوب(ع)درآن ذکر شده است:بقره،آل عمران،نساء انعام، هود، یوسف، مریم، انبیاء، عنکبوت، ص 


حضرت یوسف(ع)
لقب:صدیق
معنای اسم:یعنی خواهد افزود
پدر:یعقوب
مادر:راحیل
تاریخ ولادت:۳۵۵۶ سال بعد از هبوط آدم
مدت عمر: ۱۲۰سال
بعثت:ان حضرت در مصر مبعوث گردید ومقام وزارت هم داشت
محل دفن:جامع الخلیل واقع در کشور فلسطین
نسب:یوسف بن اسحاق بن ابراهیم خلیل ا
تعداد فرزندان:آن حضرت ۲ پسر و۱ دخترداشت 
مختصری از زندگینامه:
حضرت یوسف(ع) از پیامبران بنی اسرائیل است که در بین النهرین متولد شد. علاقه ی بیش از حد. پدر موجب شدکه برادران اورابه  چاهی انداختند ووانمود ساختند که گرگ او را دریده است.ازقضا کاروانی که از آنجا میگذشت،به قصد بیرون آوردن آب،سطلی را به داخل چاه انداختند و یوسف از چاه بیرون آمد.سپس آنها وی رادر بازار برده فروشان،به(بوتیفار) عزیز مصر فروختند. زلیخا،همسر عزیز مصر شیفته وی شد،اما چون نتوانست،او را آلوده سازد نزد شوهرش بدگویی کرد و وی رابه زندان افکندند.حضرت یوسف در زمینه تعبیر خواب تبحر داشت و همین امر باعث گردید تا از زندان آزادشود و به لطف خداوند به فرمانروایی مصر برسد
فهرست سوره هایی که نام حضرت یوسف در آن ذکر شده: انعام ، یوسف ، غافر


حضرت شعیب(ع)
لقب:خطیب آلانبیاء
پدر:صیفون
مادر:میکاء
تاریخ ولادت:۳۶۱۶ سال بعداز هبوت آدم                                                                                             مدت عمر:242سال
بعثت:برای هدایت مردممدین وایکه مبعوث شدمحل دفن:بروایتی آن حضرت در بیت المقدس مدفون است.
بروایتی نسب آن حضرت:شعیب بن صیفون بن عنفاء بن ثابت بن مدین بن ابراهیم(ع)
تعداد فرزندان:آن حضرت ۷ دختر داشت
مختصری از زندگینامه:
حضرت شعیب پدر زن حضرت موسی بوده و در شهر مدین زندگی مکرد. زمانی که اهل مدین به لهو ولعب و بت پرستی روی آورده و کم فروشی را پیشه خود ساخته بودند.خداوند حضرت شعیب را بر انگیخت،تا آنها را هدایت نماید. آن حضرت قوم خود را موعظه کرده و از کارهای زشت منع می نمود ومی فرمود: در خرید و فروش به دیگران خیانت نکنید،که می ترسم عذاب خداوند بر شما نازل شود. اما سران قوم وی را تهدید نمودند که توو پیروانت را از شهر بیرون خواهیم کرد.عاقبت شعیب آنان رانفرین نمود وزلزله عظیمی رخ داد وتمام آبادی ها و عمارات را بر سر مردم ناسپاس درهم شکست.حضرت شعیب وپیروان مومنش آن شهر را دوباره بنا نمودند
فهرست سوره هایی که نام حضرت شعیب(ع) درآن ذکر شده: اعراف ، هود ، شعراء ، عنکبوت


حضرت ایوب(ع) 
معنای اسم:ایوب کلمه عبری به معنای رجوع کننده به خداست
پدر:آموص
مادر:یاحیر
تاریخ ولادت:۳۶۴۲ سال بعد از هبوط آدم
مدت عمر:۱۴۰سال
بعثت:حضرت ایوب در سرزمین شام مبعوث شد
محل دفن:بروایتی آن حضرت در بلاد حوران مدفون است
نسب:ایوب بن آموص بن رزاح بن عیص بن اسحاق بن ابراهیم(ع)
تعداد فرزندان:آن حضرت ۷ پسر و۳ دختر داشت
مختصری بر زندگینامه:
آنچه از قرآن و روایات مسلم است، این است که خدای تعالی اموال زیاد و فرزندان برومندی به حضرت ایوب عنایت کرد و سپس برای آزمایش،آنها را از وی گرفت و خودش را نیز به بیماری سختی مبتلا ساخت،تا میزان صبر و سپاس وی را بیازماید. پس از اتمام دوران بلا و آزمایش،به خاطر صبری که ان حضرت در این مدت از خود نشان داد، خداوند همه اموال و فرزندان او را به او باز گردانید. درتمام دوران مشقت و سختی که برای حضرت ایوب پیش آمد، همسرش نیز یار و مددکار وی بود.این شرح حال گفته رسول اکرم(ص)را بیاد می آورد،که فرمود:(بلاکش ترین مردم پیامبرانند)


حضرت داود(ع)
لقب:نبی ا...   الحکام
معنای اسم:داود= محبوب
پدر:ایشی
تاریخ ولادت: ۴۳۳۳ سال بعد از هبوط ادم
مدت عمر:۱۰۰ سال
بعثت:خداوند او را در فلسطین مبعوث کرد و به او سلطنت و حکومت داد
محل دفن: بیت المقدس واقع در قریه داود در کشور فلسطین
نسب:داود بن عوید بن باعز بن سلمون بن نحشون بن عمی نادب ین رام بن حضرون بن فارص ین یهود ین اسحاق بن ابراهیم (ع)
تعداد فرزندان:ان حضرت ۸ پسر داشت
مختصری از زندگینامه
حضرت داود یکب از پیامبران بنی اسراییل است که در بیت اللحم متولد گردید در ابتدای جوانی شبانی می کرد و به خاطر شجاعت و دانایی و صدای خوبی که داشت شهرت یافت و در نزد (شانول) پادشاه وقت تقرب پیدا کرد و دختر او را به همسری گرفت و وارث سلطنت گردبد ان حضرت (مزامیر) را تصنیف کرد و بیت المقدس را پاییتخت خود قرار داد حضرت داود حضرت سلیمان را به عنوان وصی و جانشین خویش معرفی کرد و طرح و نقشه مسجد الاقصی را به حصرت سلیمان داد تا ان را بنا کند.

فهرست سوره هایی که نام حضرت داود در ان ذکر شده: بقره- نساء- مایده- انعام- اسراء- انبیاء- نمل- سباء- ص آن ذکر شد 


حضرت سلیمان(ع) 
لقب :حشمت ا...
معنای اسم :سلیمان= پر از سلامت
پدر: داود
مادر :برسبا
تاریخ ولادت:۴۳۹۱ سال بعد از هبوط ادم
مدت عمر:۵۳ سال
بعثت:خداوند او را در فلسطین مبعوث کرد و به او سلطنت و حکومت داد
محل دفن:بیت المقدس در قریه داود در کشور فلسطین
نسب:سلیمان بن داود بن ایشی بن عوید بن باعز بن سلمون بن نحشون بن عمی نادب بن رام بن حصرون بن فارص بن یهود بن اسحاق بن ابراهیم(ع)
تعداد فرزندان: به روایتی ان حضرت ۴۳ دختر و۲۷پسر داشت
مختصری از زندگینامه
حضرت سلیمان پادشاه و پیامبر بنی اسراییل بود . در زمان ان حضرت شوکت و ثروت بنی اسراییل به منتها درجه خود رسید. به لطف خداوند او زبان همه حیوانات را می دانست و باد هم در فرمان وی بود هنگامی که از زبان هدهد وصف بالقیص  ملکه صبا را شنید به یکی از جنیان بنام اصف بن برخیا دستور داد. تا تخت بالقیص را حاضر کند. او در یک چشم به هم زدن این کار را انجام داد. درباره وفات ان حضرت نوشته اند: در حالی که در ایوان قصر خود بر عصا تکیه داده بود .از دنیا رفت و به دلیل حشمت بیش از حدش هیچکس متوجه این امر نشد. لذا به امر خداوند موریانه ها عصای او را خوردند و سلیمان به زمین افتاد و مردم دانستند که وی فوت نموده است.
فهرست سوره هایی که نام سلیمان در ان ذکر شده: بقره- نساء- انعام انبیاء- نمل- سباء- ص


حضرت الیاس 
معنای اسم: لفظ الیاس یا الیا در زبان عبری به معنای ((بزرگوار من خداست)) می باشد
پدر: یاسین
مادر: امٌ حکیم
ظهور:۴۵۰۶ سال بعد از هبوط ادم
دعوت بحق:۲۲ سال مردم را دعوت بحق نمود
یعثت:خداوند او را برای مردم بعلبک مبعوث کرد
محل دفن:ان حضرت به اسمان عروج کرد
بروایتی نسب ان حضرت:الیاس بن یاسین بن فنحاص بن عزاربن هارون بن عمران
تعداد فرزندان : ان حضرت ۱ فرزند داشت
مختصری از زندگینامه
چنانچه بعضی نوشته اند:حضرت الیاس یکی از انبیاء الهی و اهل بعلبک لبنان بود و در زمان اخار (احهب) می زیست . ان حضرت . مردم بنی اسراییل را به راه راست و ترک بت پرستی دعوت می کرد. ولی قوم او دعوتش را اجابت نمی کردند . عاقبت الیسع را در نبوت جانشین خود قرار داد. و به اسمان عروج کرد. البته در پاره ای از روایات و تواریخ امده است که الیاس همچون خضر پیامبر از اب حیات نوشیده و همیشه زنده است و موکل بر دریاهاست همانطوریکه خضر پیامبر موکل برخشکی است

فهرست سوره هایی که در ان نام الیاس ذکر شده: انعام- صافات


حضرت الیسع 
معنای اسم: یسع یا یشع در زبان عبری به معنی نجات دهنده است
پدر:اخطوب
ظهور:۴۵۲۹ سال بعد از هبوط ادم
مدت عمر:۷۵ سال
بعثت:خداونداو را بعد از الیاس به نبوت مبعوث نمود
محل دفن:مدفن در دمشق کشور سوریه
نسب:یسع بن اخطوب وصی و پسر عموی الیاس است، و بقولی از فرزندان حضرت یوسف 
مختصری از زند گینامه :
عموم مورخین و اهل تفسیر حضرت الیسعرا شاگرد الیاس می دانند الیسع در کودکی دچار بیماری سختی گردید و حضرت الیاس او را شفا بخشید و ملازم خود گردانید الیسع پس از الیاس نبوت یافت و بنی اسراییل را به شریعت حضرت موسی دعوت می کرد از ان حضرت معجزات زیادی از قبیل زنده کردن مردگان ، شفا دادن بیماران و کرامات دیگری ، ذکر شده است.
فهرست سوره هایی که در ان نام الیسع ذکر شده: انعام – ص


حضرت یونس 
لقب:ذوالنون
معنای اسم:یونس در لفظ یونانی به معنای کبوتر است
پدر: متی
مادر:تنجیس
ظهور : ۴۷۲۸ سال بعد از هبوط ادم
دعوت بحق: ۴۰سال مردم را دعوت بحق کرد
بعثت:خداوند او را پس از یسع برای هدایت مردم نینوا بر انگیخت
محل دفن:شهر کوفه در کشور عراق
نسب: یونس بن متی از طرف پدر به هود واز طرف مادر به بنی اسراییل می رسد
مختصری از زندگینامه
حضرت یونس در نینوا مردم را به خداپرستی دعوت می نمود. ولی انها از دستورات او سر پیچی کرده و به گفتار او عمل نمی کردند. حضرت یونس از لجاجت ان مردم ناراحت شد وبا حالت قهر انها را ترک کرد وسوار کشتی شد ماهی بزرگی سر راه کشتی امد و مانع عبور ان گردید قرعه زده شد سه یا هفت بار قرعه به نام یونس افتاد عاقبت او را به دریا انداختند و ماهی بزرگی وی را بلعید ولی از سوی خداوند ندا امد: ای ماهی! ما یونس را روزی تو نکرده ایم انگاه ان حضرت به مدت ۳ روز یا بیشتر در شکم ماهی بود تا به امر خداوند ماهی یونس پیامبر را به ساحل افکند
فهرست سوره هایی که در ان نام یونس ذکر شده: نساء- انعام- یونس- صافات


حضرت ذو الکفل 
لقب واسم: اکثر مورخین لقب ان حضرت را ذو الکفل و نام او را حزقیل نوشته اند
ظهور: ۴۸۳۰ سال بعداز هبوط آدم
مدت عمر : ۷۵ سال
محل دفن:مدفن ان حضرت بین شهر کوفه و حله قرار دارد
نسب:حضرت ذوالکفل را برخی الیاس بعضی یسع و دسته ای زکریا دانسته اند در هر حال پیغمبری بود،پس از سلیمان که کفالت امور هفتاد پیغمبر را بعهده داشت
مختصری از زند گینامه
به سند معتبر از امامزاده عبد العظیم نقل شده است: که خدمت امام محمد تقی (ع) نامه ای نوشت و سوال نمود، ذوالکفل چه نام داشت؟ آیا پیامبر بوده یا نه؟ ان حضرت در جواب نوشتند:که حق تعالی۱۲۴هزار پیامبر بر خلق مبعوث گردانید. که ۳۱۳ نفر از ایشان مرسل بودند و ذوالکفل از جمله ایشان بود وی بعد از سلیمان ابن داود مبعوث گردید او در میان مردم حکم می نمود و هرگز غضب نکرد مگر برای خدا. نام وی (عویویا)بود و همانست که در قران حق تعالی فرموده است: یاد کن اسماعیل و یسع و ذوالکفل را که هر یک از ایشان از جمله نیکان بودند.
فهرست سوره هایی که در ان نام ذوالکفل ذکر شده: انبیاء ، صامتیاز :

برچسب ها : تاریخ انبیا , قصص انبیا , زندگی پیامبران الهی , زندگی حضرت نوح , زندگینامه پیامبران , حضرت لوط , حضرت اسماعیل ,
خلاصه تاریخ انبیا نوشته شده در جمعه 13 شهريور 1394 ساعت 4:13

ارسال نظر برای این مطلب


نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی

لینک دوستان
کلیه حقوق این سایت ، متعلق به moalleman می باشد و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است .