close
تبلیغات در اینترنت
خرید دامنه
آزمون علمی پنجم

جستجوگر پیشرفته


موضوع : نمونه سوال پنجم ,

آزمون علمی و هماهنگ دروس اجتماعی            علوم و ریاضی پنجم ابتدایی

 

نام ونام خانوادگی: .....................................  دبستان:............................

 

تعداد سؤال : 40          مدت پاسخگویی : 45دقیقه

(((((فقط در پاسخ نامه علامت بزنید)))))

 

1- كدام يك از شهرهاي زير در استان شما قرار ندارد؟

 الف : مهریز          ب : فردوس       ج : يزد              د : بافق

َ2- نسبت وسعت ناحيه ي كناره ي درياي خزر به جمعيت آن چگونه است ؟

الف: زياد است به كم          ب: زياد است به زياد   

 ج: كم است به زياد            د: كم است به كم

3- مهمترين محصول جلگه هاي شمال ايران كدام است ؟ 

 الف: برنج         ب: گندم          ج: پسته             د: توتون

4- كدام گزينه بيان كننده ي مهمترين منابع گاز در كشور ماست ؟

الف: ناحيه ي خانگيران ، استان خراسان رضوی   

 ب: ناحيه ي آغاجاري ، استان خوزستان

ج:منابع پارس جنوبي در استان بوشهر                          د: هر سه مورد

5- سنگ آهن مورد نياز كارخانه ي ذوب آهن ايران از كجا تاٴمين مي شود؟

الف : معادن سنگ آهن استان اصفهان        ب : معادن سنگ آهن استان اراك

 ج : معادن سنگ آهن استان خوزستان         د : معادن سنگ آهن استان يزد

6- همسايگان شرقي ايران كدامند ؟ 

الف: تركيه ، عراق                                              ب: ارمنستان، نخجوان  

 ج: تركمنستان، جمهوري آذربايجان، ارمنستان           د: افغانستان، پاكستان

7- مهمترين رود تركمنستان كدام است ؟

 الف : آمودريا             ب: ارس                 ج: تجن                   د: اترک

8- مرکز ارمنستان کدام یک از شهرهای زیر است؟

الف: باکو                 ب: ایروان            ج: عشق آباد                د: نخجوان

9- رود پرآبی که از اتصال دو رود دجله و فرات به وجود می آید چه نام دارد؟

الف: اروند رود          ب : کارون              ج : شط العرب             د: قزل ایرماق

10- کوه های هندوکش در کدام کشور قرار گرفته است؟

الف: افغانستان       ب: ترکمنستان        ج: ترکیه                      د: پاکستان

11- به برگزیده شدن حضرت محمد (ص) از طرف خداوند برای پیامبری ، چه می گویند؟

الف: خلافت           ب : بعثت              ج: بیعت                       د: امامت

12- پیامبر(ص) اولین حکومت اسلامی را در کدام شهر تشکیل داد؟

الف: مکه               ب: مدینه               ج: حجاز                      د:حبشه

13- کدام جمله در باره ی خوارج درست است؟

الف: این گروه در ابتدا از پیروان حضرت علی (ع) بودند. 

 ب: این گروه خلافت حضرت علی (ع) را قبول نداشتند.

ج: این گروه خلافت معاویه را قبول نداشتند.   

د: همه ی موارد درست است.

14- مؤسس سلسله ی قاجاریه که بود؟

الف: کریم خان              ب: آقامحمدخان          ج: نادرشاه     د:فتحعلی شاه

15- کدام پادشاه مذهب شیعه را در کشور رسمیت داد؟

الف: شاه عباس    ب: محمدعلی شاه     ج: ناصرالدین شاه   د: شاه اسماعیل

16- پایتخت نادرشاه کدام شهر بود؟

الف: مشهد          ب: اصفهان            ج: تهران                د: دهلی

17- اگر حكومت با همكاري مردم ، صنعت و كشاورزي را گسترش دهد تا شغل هاي بيشتري ايجاد شود، به كدام وظيفه ي خود عمل كرده است؟

 الف: گسترش آموزش و پرورش             ب: نگهباني از استقلال كشور    

     ج: پاسداري از اسلام                      د: مبارزه با فقر

18- چهار چیز مشترک میان همه ی مسلمانان جهان چیست؟

الف: خدا ، قبله ، امام ، پیامبر                 ب: خدا ، کتاب آسمانی ، امام ، قبله

ج: خدا ، کتاب آسمانی ، پیامبر، قبله        د: خدا ، کتاب آسمانی ، پیامبر ، امام

19- کدام یک قوانین را در کشور اجرا می کند؟

الف: آموزش و پرورش   ب: دادگستری    ج: دولت       د: مجلس شورای اسلامی

20- حضرت آیت الله خامنه ای در چه تاریخی به عنوان رهبر انقلاب اسلامی ایران انتخاب شد؟

الف:سال 1368      ب: سال 1357        ج: سال 1359         د: سال 1367

21- كدام يك از موارد زير مربوط به وضع مولكول ها در مواد مايع است؟

 . الف : مولكول ها مانند دانه هاي زنجير به هم وصل شده اند

 ب : ربايش آن ها بسيار زياد است.

   . د : الف و ج                  ج : مولكول ها مي توانند آزادانه روي هم سُر بخورند

22- اگر يك قطعه آهن را اول تكه تكه كنيم و بعد آن قدر حرارت دهيم كه ذوب شود در آهن چه نوع تغييري رخ داده است؟

الف: شيميايي                                           ب: فيزيكي   

ج: فيزيكي و بعد شيميايي                             د: شيميايي و بعد فيزيكي

23- در كدام يك از وسايل زير موتور الكتريكي به كار نرفته است؟

 الف: يخچال          ب: ضبط صوت            ج: راديو                  د:جارو برقي

24- مقدار نيرويي كه براي بالابردن يك جسم به وسيله ي اهرم به كار مي رود ، به چه چيزي بستگي ندارد؟

 الف: ارتفاع تكيه گاه                            ب: فاصله ي جسم تا تكيه گاه  

 ج:فاصله ي نيرو تا تكيه گاه                   د: جرم جسم

25- جنس هسته و پوسته ي زمين به ترتيب از چيست؟

 الف:نيكل و سنگ -آهن                         ب: سنگ-  آهن ونيكل  

 ج: نيكل -  سنگ                                  د: آهن و نيكل - سنگ

26- كدام يك از جانداران ساده ي زير در بستني سازي و تهيه ي خمير دندان مورد استفاده قرارمي گيرد؟

 الف: باكتري               ب: قارچ              ج: جلبك                د: مخمرها

27- در خرابي هاي حاصل از زمين لرزه كدام عامل دخالت کمتری دارد؟

 الف:استحكام زمين                     ب:شدت زمين لرزه   

 ج: استحكام ساختمان                 د: زمان وقوع زلزله

28- اساسي ترين نقش باكتري ها و قارچ ها كدام است؟  

الف: توليد دارو و مواد براي انسان         ب: بيماري زايي در جانوران 

ج: تجزيه و پوسيدگي مواد                   د: بيماري زايي در گياهان

29- آزمایش یورستن منجر به کدام نتیجه شد؟

الف: بیشتر بیماری ها به علت وجود میکروب ها ایجاد می شوند.   

 ب: گیاهان نمک ها را از خاک می گیرند.

ج: کپک ها ممکن است مانع رشد باکتری ها شوند.   

 د: بعضی از قارچ های ذره بینی بیماری زا هستند.

30- کدام عبارت غلط است؟

الف: یکی از راه های درمان شخص مبتلا به سرخک ، استفاده از واکسن سرخک است.

ب: فاصله ی سطح زمین تا مرکز آن حدود 6400 کیلومتر است.

ج: باکتری ها به روش تقسیم شدن و قارچ ها به وسیله ی هاگ تولید مثل می کنند.

د: ردّپای جانوارن قدیمی که بر روی سنگ ها باقی مانده است نیز یک سنگواره است.

31- عدد « ده میلیارد و سیزده هزار » چند رقمی است؟

الف: هفت رقمی     ب: هشت رقمی    ج: یازده رقمی        د: دوازده رقمی

- 32 حاصل عبارت روبرو کدام است؟ چهار و چهار هفتم منهای سه و شش پنجم

الف: یک و بیست و دو سی و پنجم                 ب: سیزده سی و پنجم  

ج: بیست و دو سی و پنجم                           د : یک و سیزده سی و پنجم   

33- خمس 60 تا برابر است با: 

 الف) 30                    ب) 20                    ج)15                    د) 12         

34-  کدام دسته از اعداد زير بر 6 بخشپذير است؟

الف)36 و 513                       ب) 42 و 702 

 ج) 86 و 906                         د) 24 و 40 

35- یک کیلومتر مربع چند هکتار است؟

الف: 1 هکتار               ب: 10 هکتار            ج: 100 هکتار       د: 1000 هکتار

36- كدام گزينه درست است؟

الف:  2/7 سانتیمتر = 72 میلیمتر                         ب: 3/4 متر = 4300 سانتیمتر

ج: 35/2 کیلوگرم = 2035 گرم                             د: همه ی موارد صحیح است.

37- %40 عددی 160 تا شده است .خود آن عدد چند بوده است؟

الف: 4                 ب: 400         ج: 84                    د: 16

38- حاصل جمع دو عدد مرکب 35 46 5 و 25 13 4 کدام عدد است؟

الف:  10   ب:   1  60  9  

 ج: 60  59 9   د: 59 10

39- کدام دو عدد با هم برابرند

الف: 80/2 و 8/2   ب: 05/4 و 5/4  

 ج: 090/8 و 90/80   د: الف و ب هر دو صحیح است

40-حجم یک مکعب مستطیل 96 سانتیمتر مکعب است. اگر طول و عرض آن 3 و4 سانتیمتر باشد ارتفاع آن چند سانتیمتر است؟

الف: 7 سانتیمتر   ب: 89 سانتیمتر  ج: 12 سانتیمتر  د: 8 سانتیمتر

 

موفق باشید.امتیاز :

برچسب ها : سوالات هماهنگ , نمونه سوال امتحانی , ازمون علمی پنجم , سوالات اجتماعی علوم و ریاضی , سوالات تستی , کلیه سوالات علوم،همه سوال های کتب درسی ,
آزمون علمی پنجم نوشته شده در پنجشنبه 21 شهريور 1392 ساعت 16:8

ارسال نظر برای این مطلب

این نظر توسط فهيمه در تاریخ 1392/11/25 و 12:33 دقیقه ارسال شده است

جرا نميتوانيم توي خود صفحه جواب بدهيمشکلکشکلکشکلک

این نظر توسط فهيمه در تاریخ 1392/11/25 و 12:33 دقیقه ارسال شده است

جرا نميتوانيم توي خود صفحه جواب بدهيمشکلکشکلکشکلک

این نظر توسط فهيمه در تاریخ 1392/11/25 و 12:33 دقیقه ارسال شده است

جرا نميتوانيم توي خود صفحه جواب بدهيمشکلکشکلکشکلک
پاسخ : سلام شما میتونین سوالات رو تو ورد کپی کرده و اونجا پاسخ بدین. موفق باشی


نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی

مطالب تصادفی
شرح وظایف کلی شورای دانش آموزی مدارس
کیفیت بخشی و اجرای سندتحول نیازمند بودجه مضاعف
مجسمه
سوالات امتحانی هفتم
اف تی پی آموزش ابتدایی خراسان جنوبی
شغل دوم معلم
برنامه ملی شهاب
آموزش ورد
سامانه اعلام نمرات
فرم ارزشیابی کارکنان
ماه و زمین
آزمون علمی پنجم
انواع سال
سوالات علوم تجربی کلاس پنجم
پاورپوینت های دروس پایه پنجم
شعر نو
خاطرات سالهای ابتدایی
نکات علوم بخش مواد
سطح
انیمیشن های اموزش ریاضی
کتب ریاضی ششم و راهنمای تدریس آن
جداکننده متن وبلاگ
آموزش حروف الفبا با شعر
دانلود کتاب های درسی
فایل های صوتی فارسی خوانداری
شیوه نامه اجرایی فراخوان ملی پرسش مهر 19
بهترین دونده
زودتر رسیدن دختر به سن تکلیف
کتاب گویای فارسی چهارم
روش همیاری
محبت
ذخیره فایلهای آفیس
کار با اشکال هندسی
طرح درس سالانه تاریخ
دانلود فونت های زیبای فارسی و روش نصب انها
کتاب کار و فناوری همراه با راهنمای هر قسمت
پروژه مهر
الفبای شادی
شاهین
نامه حضرت علی(ع) به مالک اشتر
لینک دوستان
کلیه حقوق این سایت ، متعلق به moalleman می باشد و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است .