close
تبلیغات در اینترنت
آموزش به روش سمعي وبصري

جستجوگر پیشرفته


موضوع : آموزش ابتدایی ,

 آموزش دسته جمعي دانش آموزان (آموزش به روش سمعي وبصري)

تكنولوژي آموزشي در اين الگو، به صورت كاربرد وسايل سمعي بصري (سخت افزارها) جلوه  مي كند. به كلامي ديگر، معلم به جاي آموزش از راه سخنراني محض، به منظور تسهيل تدريس از وسايل سمعي و بصري بهره مي گيرد. در اين روش، آموزش يك طرفه است و معلم اطلاعات را به كمك وسايلي نظير تلويزيون، پروژكتورهاي نمايش فيلم، لابراتور زبان و... به كل دانش آموزان در كلاس ارائه مي دهد. در اين روش، تنها معلم فعال است و دانش آموزان  با آنكه مي بينند و يادداشت مي كنند، نقش چندان فعالي در امر يادگيري ندارند، به عبارت ديگر، آنان بيشتر گيرنده ي مطالب درسي هستند تا بررسي كننده پديده ها و كاشف نتايج علمي از را مطالعه ي شخصي.

از طرف ديگر، دانش آموزان به طور دسته جمعي و يكنواخت، در مدت زمان معين وبر حسب ميزان مطالبي كه معلم به ميل خود انتخاب مي كند و ارائه مي دهد، آموزش مي بينند. معلم دانش و تواناييهاي تمام دانش آموزان كلاس را يكسان فرض مي كند و مستقيم و يكسان درس مي دهد. در اين حالت، كنترل و تصميم گيريهاي آموزشي به طور كامل در حيطه ي اختيار معلم است و توجه به تواناييها و ميزان دانش قبلي دانش آموزان، مورد نظر نيست.

اين روش به دليل هزينه كم و اقتصادي بودن، هنوز در مؤسسات آموزشي كاربرد بيشتري دارد؛ زيرا معلم و يا يك وسيله ي ارتباط جمعي مي تواند به راحتي به جمع بيشتري از فراگيران آموزش بدهد. البته بايد توجه داشت كه كارآيي اين روش در سطوح تحصيلي بالاتر، بيش از سطوح تحصيلي پايين تر است (يغما،1384).

روش ها وتكنيك هاي مورد استفاده در آموزش دسته جمعي دانش آموزان(آموزش گروهي)

چهار روش بسيار متداول كه در موقعيت هاي آموزش گروهي (آموزش دسته جمعي دانش آموزان) مورد استفاده قرار مي گيرد عبارتند از :

 

·        روش سخنراني و گفتگو

اگر چه اصطلاحاً«سخنراني» معمولاً در زمينه آموزش عالي مورد استفاده قرار مي گيرد، اما در هر موقعيتي كه معلم يا آموزش دهنده براي كلاس از دانش آموزان، شاگردان يا هنر جويان صحبت مي كند به كاربرده مي شود.

·        نمايش ويدئويي

چندين سال است كه فيلم ها در آموزش گروهي استفاده ي وسيعي در تعليم و تربيت دارند. اما ورود دستگاه نوار ويدئو، كه نمايش آن در كلاس نسبت به فيلم آسان تراست، استفاده از برنامه هاي آموزشي ويدئويي افزايش يافته است(احديان و ديگران 1388 ).

فيلم هاي آموزشي به عنوان يكي از انواع رسانه هاي آموزشي، مزايا و معايبي خاصي دارند. از جمله معايب آن ها مي توان به هزينه ي بالاي توليد، نياز به تخصص و توانايي فني، وقت گير بودن فرايند توليد و كاربرد، دشواري ويرايش مطالب و به روز كردن آن ها و نظاير آن اشاره كرد. با وجود معايب و مشكلاتي كه در راه توليد و كاربرد فيلم آموزشي وجود دارد، هنوز هم متخصصان آموزشي، آن را رسانه اي موثر و مفيد قلمداد مي كنند. برخي از مزاياي كاربرد فيلم در موقعيت هاي آموزشي عبارتند از:

1.      يادگيري گروهي

2.      تكرار تجربه هاي يادگيري

3.      صرفه جويي

4.      ايجاد انگيزه

5.      فراهم آوردن تجربه هاي يادگيري خاص

6.      نشان دادن حركت(مجله رشد تكنولوژي،1386 شماره6).

· پخش سراسري برنامه هاي آموزشي

راديو و تلويزيون سراسري با برنامه هاي طراحي شده، مخصوصاً جهت استفاده در مدارس و دانشگاه ها، كه در نقاط مختلف جهان پخش مي شود در تعليم و تربيت از تاريخچه ي استفاده ي بس طولاني برخوردار است. از اواسط دهه ي 1960 اين برنامه ها به عنوان ابزارهاي تدريس مورد استفاده قرار گرفت.

· فعاليت هاي علمي

در اكثر سيستم هاي آموزشي معلم/ موسسه – مدار، روش معمول براي نشان دادن عناصر عملي يك موضوع و «كاربرد تئوري ها»، كلاس هاي آزمايشگاهي هستند. برحسب ظاهر استفاده از جلسات عملي در اين زمينه، مارا قادر مي سازد كه كارها را بهتر انجام دهيم(احديان و ديگران 1388  ).

جدول (2-5)خصوصيات و ويژگي هاي بعضي از تكنيك هاي آموزش دسته جمعي دانش آموزان(آموزش گروهي)

تکنیک ها

نقاط قوت

نقاط ضعف

 

 

تکنیک های سخنرانی

توضیحی

 

·   برحسب نسبت کارکنان و دانش آموزان از هزینه اثر بخشی بالایی برخوردار است.

·    می توان به اهداف شناختی پایین و بعضی اهداف عاطفی نایل شد.

·    با اکثریت دست اندرکاران تدریس تناسب و سنخیت دارد.

·   اغلب دانش آموزان سخنرانان خوب را دوست دارند.وقتی که لازم است تعداد زیادی از دانش آموزان اطلاعات یکسانی در زمان یکسان با توضیحات و جزئیات بیشتر به دست آورند مفید است.

·   برای تربیت گروه های بزرگی از فراگیران با تجربیات مشخص مفید است(یعنی به صورت جالب وبه یاد ماندنی)

·    اثربخش واقع شدن آن بستگی به مهارت های سخنران دارد.

·    برای اهداف شناختی عالی و اهداف عاطفی مناسب نیست.

·   برای رشد ارتباط و مهارت های بین شخصی فراگیران مفید نیست.

·   تعداد دانش آموزان کمتری فعال هستند بنابراین در یادگیری احساس مالکیت نمی کنند.

·   حرکات و اعمال به وسیله معلم کنترل می شود.بنابراین اجازه یادگیری های مختلف را به دانش آموزان نمی دهد.

·    مشکل وجود گروه های مختلف با توانایی گوناگون.

·    اکثر سخنرانان بیشتر از دانش آموزان تمرکز حواس دارند.

 

 

 

 

 

نمایش فیلم ویدئو

 

 

·   اگر سطح و محتوا مناسب باشد، جانشین موثری برای سخنرانی می تواند باشد.

·   به طور خاص درپیشامدهای ضمنی برای نشان دادن نقاط ویژه مفید است.

·   مواد مصور، مکمل، زمینه ای و مطالعه موردی را از این طریق می توان فراهم آورد.

·   چنانچه به صورت حرفه ای تولید شود در سطح عالی می تواند خود را نشان دهد و در ذهن باقی بماند.

·   می توند کم هزینه یا بدون هزینه باشد. به عنوان استفاده مستقیم از پخش تلویزیون آموزشی یا ضبط برنامه از ماهواره(به صورت قانونی) جهت استفاده در آینده.

·   چنانچه سطح، میزان علاقه ومحتوا در نظر گرفته نشود و نامناسب باشد کاملاً دانش آموزان را منفعل بار می آورد.

·   از آنجا که کنترل و نظارت بر برنامه های ویدئویی به وسیله تولید کنندگان آنها اعمال می شود معلم زمانی که از ویدئو استفاده می کند ممکن است احساس کند که  به وجود او احتیاج نیست.

·   چنانچه وسایل پخش و نمایش از قبل آماده و حاضر نباشد قابل استفاده نیست.

·     تولید شان پرهزینه است(به وبزه در مورد برنامه های بلاندمدت).

·   موجب اتلاف وقت می شود مگر اینکه فعالیت های انتخاب شده مستقیماً به برنامه مورد مطالعه مربوط باشند.

·   از نظر زمانی وقت گیر و از نظر تجهیزات برای گروه های بزرگ گران و پر هزینه تمام می شود.

 

کار عملی با گروه های بزرگ و کار در استودیو

·   دانش آموزان از طریق«انجام دادن» یاد می گیرند و کاملاًازیادگیری مشارکتی لذت می برند.

·    در نشان دادن ارتباط عملی تئوریکی و مفاهیم کمک می کند.

·   در توسعه اهداف روانی- حرکتی و مهارت های بین شخصی و ارتباطی دانش آموزان موثر باشد.

·   موجب اتلاف وقت می شود مگر اینکه فعالیت های انتخاب شده مستقیماً به برنامه مورد مطالعه مربوط باشند.

·   از نظر زمانی وقت گیر و از نظرتجهیزات برای گروه های بزرگ گران و پرهزینه تمام می شود.

 

 

 

2-27-2 الگوي انفرادي

آموزش انفرادي انواع مختلف دارد و به روشهاي متفاوتي ارائه مي گردد. در اين سيستم آموزشي، فرض بر اين است كه دانش آموز بر اساس توانايي خود ياد مي گيرد و شخصاً مسئول ياد گيري، انجام دادن فعاليت هاي آموزشي لازم و پيشرفت تدريجي خود است. ممكن است در شكل مقدماتي آموزش انفرادي، تمام دانش آموزان از يك نوع برنامه انفرادي شده استفاده كنند. اما درعين حال سرعت مطالعه و مدت زمان مطالعه آنها باهم فرق داشته باشد. به كلامي ديگر، محتوا و مقدار برنامه آموزشي براي همه دانش آموزان يكسان و مشترك است؛ ولي مطالعه و ياد گيري به شكل انفرادي انجام مي گيرد و دانش آموز مي تواند مطالب تعيين شده را با سرعت و در مدت زمان دلخواه مطالعه كند.

در برنامه هاي نوع پيشرفته اين سيستم آموزشي، علاوه بر مواد آموزشي انفرادي شده، آموزش با بهره گيري از روشها و مواد آموزشي ديگر همراه است. انتخاب نوع مواد و روشهاي آموزشي از ميان انواع مواد و روشهاي تدارك ديده شده، به عهده خود دانش آموز است. يعني اين دانش آموز است كه از ميان انواع وسايل آموزشي مانند كتاب، نوار ويدئو، اسلايد، بسته هاي آموزشي و ... روش آموزش مورد علاقه خود را انتخاب مي كند و به مطالعه انفرادي مي پردازد(يغما،1384).

روش ها وتكنيك هاي مورد استفاده در آموزش يادگيري انفرادي

اگرچه یادگیری انفرادی، در شکل مشابه، مدت خیلی زیادی است که در تعلیم وتربیت مورد استفاده قرار می گیرد، اما اخیراً تا حدودی به عنوان بخشی از جریان اصلی تکنولوژی آموزشی در آمده است. روانشناسی رفتاری تاثیر زیادی در این زمینه داشته است که از پیشگامان آن می توان به بي. اف. اسکینر و همکاران او در طول سال های 1950 اشاره کرد. کارهای اسکینر در زمینه ی مکانیزم های محرک – پاسخ، که به نظر بسیاری از کارشناسان اولین نظریه ی علمی در زمینه یادگیری است، نخستین حرکت را در جهت نهضت یادگیری برنامه ای سبب شد که در طول 1960 تفکر آموزشی قدرتمندی را به وجود آورد وسبب توسعه و پیشرفت دامنه ی وسیعی از تکنیک های یادگیری انفرادی ( از قبیل اسلاید، نوار وسیستم های مختلف یادگیری به کمک رایانه، که بارها در سطح گسترده مورد استفاده قرار گرفته اند) شده است.

اولین کاربرد تحقیقات اسکینر، در زمینه ی موقعیت های کلاسی، از یادگیری برنامه ای خطی شروع شد.مواد یادگیری انفرادی امروزه اغلب تحت اصطلاح « منابع یادگیری» طبقه بندی شده اند. انواع مختلف منابع دیگری که براساس اصول یادگیری انفرادی ایجاد و توسعه یافته اند، در حال حاضر اجزاء اصلی اثر فعالیت ها و تدارکات تعلیم و تربیت را تشکیل می دهند. بعضی از مهم ترین انواع مواد منابع یادگیری در جدول ذیل به همراه بعضی از نقاط ضعف و قوی اصلی شان نشان داده شده است (احديان و ديگران 1388) .    

 

  

جدول (2-6) ويژگي هاي بعضي از تكنيك هاي عمده يادگيري انفرادي

تکنیک ها

نقاط قوت

نقاط ضعف

 

مطالعه هدایت شده مواد آموزشی در شکل کتب درسی و نوشته ها

 

· اگر متون  و منابع برای سادگیری حقایق مناسب باشد اصول اساسی و موارد کاربرد مطالب، روش بسیارموثر و مناسبی است و یادگیری دانش آموزان رااز نظم و ساختار دقیقی برخوردار می سازد.

· به یادگیرندگان این فرصت را می دهد که مناسب با روش و استعداد خودشان فعالیت و پیشرفت نمایند.

· به تسهیلات یا امکانات خاص نیازی نیست.

·    به ساختارسازی و برنامه ریزی معلم نیاز دارد.

·   به مواد ومنابع مناسب که به اندازه کافی در دسترس گروه باشد نیاز دارد.

·   برای نیل به اهداف شناختی سطح بالا و بعضی از اهداف غیر شناختی نامناسب است.

مطاله مستقل مواد آموزشی در شکل جزوات یا بروشور و مواد یادگیری باز

·   به اندازه کتاب درسی سودمند است و اگر مواد آموزشی خوب آماده گردد می تواند موثر باشد.

·    یادگیرندگان می توانند متناسب با سطح و روش خودشان فعالیت کنند.

·   مواد آموزشی در این روش می تواند از کتاب درسی مناسب تر و موجزترباشد.

·    تهیه مواد آموزشی- یادگیری باز وقت گیر وپرهزینه است.

·    هرکسی نمی تواند مواد یادگیری متعامل بسازد.

·   یادگیرندگان احساس جدایی می کنندو در زمینه جواب های از قبل آماده شده سئوالات فرصت سئوال کردن ندارند.

فراگیران ممکن است فرصت یادگیری از یکدیگر رانداشته باشند.

بسته های خود آموزشی به صورت مواد شنیداری و دیداری(برنامه های موجود در نوارهای شنیداری،نوارهای ویدئوی واسلاید نور)

·    دامنه وسیعی از اهداف با این روش عملی و قابل تحقق است.

·    یادگیری متناسب با روش و استعداد و یادگیرندگان صورت می گیرد.

·   چون این روش با صدا، حرکت و مشاهده عینی همراه است در نتیجه محرکات یادگیری افزایش می یابد.

·   از نظر صرفه جویی در وقت معلمان و کارهای نمایش(مثلاً کارهای آزمایشگاهی) مفید می باشد.

·   برنامه های درسی از قبل ساخته شده ایده آل در دسترس نمی باشد و تهیه برنامه درسی به صورت طراحی سفارشی زمان زیادی را صرف می کند و مستلزم مهارت های خاص است.

·    نیاز به امکانات پخش و سخت افزار دارد.

 

 

یادگیری از طریق رایانه

 

·    دامنه وسیعی از اهداف یادگیری از این طریق می تواند برآورد شود.

·    یادگیرندگان می توانند براساس سطح وروش خودشان فعالیت کنند.

·    به علت ارائه بازخورد سریع رویکرد تعاملی بالایی را سبب می شود.

·    دیگر محرکات و تجربیات یادگیری غیر قابل دسترس را فراهم می آورد.

·   لازم است یادگیرندگان سواد رایانه ای داشته باشند و وقتی که از صفحه کلید رایانه استفاده می کنند باید از تمرکز حواس و آرامش خاطر بالایی برخوردار باشند.

·   یافتن مواد مرتبط و مناسب از قبل آماده شده و رایانه ای همیشه مکمن نیست.

 

 

 

 

2-27-3  الگوي ياد گيري در گروه هاي كوچك

 سومين الگو يا سيستم تدريس –  ياد گيري، آموزش در گروه هاي كوچك نام دارد. دراين سيستم، فرصتها و موقعيت هاي آموزشي به نحوي برنامه ريزي مي شود كه معلم و هريك از دانش آموزان بتوانند در گروه هاي كوچك باهم كار كنند، به بحث و گفتگو بپردازند، گزارش تهيه كنند به طرح سئوال بپردازند و سرانجام شخصيت و استقلال خود را به راحتي در جمع نشان دهند و مورد ارزشيابي اعضاي گروه قرار گيرند. اجراي اين روش سبب مي شود فعاليت هايي مانند: مبادله اطلاعات و ديدگاه ها، ارائه عقايد و علايق، ابراز شخصيت و نگرش فردي، اظهار وجود، رشد و شكوفايي استعداد ها و تواناييهاي شخصي و ... در داخل گروه انجام گيرد.

آموزش گروهي مستلزم كاربرد تكنيك هاي فعال آموزشي دردرون گروه است. از اين رو در موقعيت هاي آموزشي، تكيه بر مواد چاپي، كتاب و سخت افزارهاي آموزشي چندان ضرورت ندارد. اما چنانچه استفاده از مواد آموزشي در گروه مورد نظر باشد، بايد درتهيه اين مواد بر تكنيك هايي كه سبب بروز يا افزايش رفتارهاي متقابل در درون گروه مي شود تاكيد گردد.

از مزاياي فعاليت هاي متقابل در داخل گروه هاي كوچك آموزشي اين است كه، عقايد و علايق دانش آموزان باهم برخورد مي كند و به اين وسيله رفتارهاي اجتماعي آنان گسترش مي يابد. در ضمن تشويق و ترغيب دانش آموزان به انجام دادن امور علمي و آموزشي در قالب مواد سمعي وبصري و نمايش آن در گروه، يكي از بهترين راه هاي رشد و رفتارهاي اجتماعي است.

امروزه، در مورد تسهيل ياد گيري در داخل گروه هاي كوچك، روشهاي گوناگوني تحت عنوان روش هاي آموزش فعال، توسعه پيدا كرده كه برخي از اين روش ها عبارتند از:

بازي هاي آموزشي، شبيه سازي يا تقليد، مطلعه ي فعال موردي، تمرين گروهي و پروژه هاي دسته جمعي، گروه _ خوديار و ...

انواع روش ها و تكنيك هاي آموزش گروهي، زمينه هاي بسيار مهمي هستند كه مورد توجه تكنولوژيستهاي آموزشي قرار گرفته اند. تكنولوژي آموزشي به منظور كارايي بيشتر سيستم آموزش گروهي، از اين روشها و تكنيك ها بهره مي گيرد و به منظور تسهيل ياد گيري و بروز رفتارهاي متقابل درون گروهي، مطالب آموزشي نه تنها بر سخت افزارها تكيه ندارند، بلكه از نرم افزارها هم به ندرت استفاده مي كنند، با اين حال، جاي تكنيك يا تكنيك هايي كه بتواند تحرك بيشتري در گروه ايجاد كند و سبب بروز رفتارهاي متقابل درون گروهي گردد، هنوز هم خالي است. تكنولوژي آموزشي تلاش مي كند چنين تكنيك هايي را كشف، تجربه و ارائه دهد و چنانچه گاه تكنولوژيست ها بر حسب نياز، اقدام به توليد برخي نرم افزار مي كنند، به اين سبب است كه انگيزه و رغبت بيشتري در گروه ايجاد كنند تا نيل به هدف هاي آموزشي راحت تر و ساده تر انجام گيرد (يغما،1384) .

روش ها وتكنيك هاي مورد استفاده در آموزش يادگيري درگروه هاي كوچك

اساس تئوری پیشرفت جدید« یادگیری گروهی» در روانشناسی انسان گرا قرار دارد که به وسیله ی بزرگانی چون« کارل راجرز» در دهه ی 1960 توسعه یافته است. روانشناسی انسانگرا با  نحوه ی تعامل و تاثیرگذاری افراد و نحوه ی یادگیری از یکدیگر در موقعیت های گروهی کوچک و با استفاده از تکنیک های پویایی گروهی در جریان، سروکار دارد.

درحال حاضر، یادگیری گروهی هنوز در مراحل نهایی« مرحله ی توسعه» است، اگرچه  مرحله ی  « کاربرد» به آستانه ی خود رسیده است زیرا مدارکی چون استفاده از بازی ها، شبیه سازی، مطالعات موردی تعاملی و طرح های گروهی نشان می دهند که در حال حاضر از روش های مشارکتی استفاده وسیعی به عمل می آید. بعضی از مهم ترین انواع تمرین های یادگیری در جدول زیر آمده است و به نقاط ضعف و قوت عمده شان در آن اشاره شده است (احدیان وديگران،1388).        

جدول(2-7)  خصوصيات بعضي از تكنيك هاي عمده يادگيري گروهي

تکنیک ها

نقاط قوت

 

نقاط ضعف

 

جلسات Buzzتمرین با گروه های کوچک همسان

· روش مناسبی برای ایجاد تنوع در سخنرانی است وبه استمرار توجه دانش آموزان کمک می کند.

· درنیل به دامنه وسیع از اهداف چه شناختی و چه غیر شناختی قابل استفاده است.

· دانش آموزان را فعالانه درگیر درس می سازند.

· فرصت دریافت بازخورد وجود دارد.

·   به عنوان بخشی از درس نقش حمایتی دارند و بسیار مفید هستند ولی نمی توانند در ابتدا به عنوان روش تدریس حقایق و اصول اساسی مورد استفاده قرار گیرد.

 

 

تمرین های مشارکتی ازنوع بازی، شبیه سازی و مطالعه ی موردی

·   می تواند برای نیل به اهداف شناختی و غیر شناختی سطح مالی مورد استفاده قرار گیرد.

·    دراین روش دانش آموزان از درگیری و فعالیت بالایی برخوردار هستند.

·   اگر به طرز صحیح طراحی میشوند از محرک و قدرت انگیزشی بالایی برخوردار خواهد بود.

·    برای فعالیت ها و کارهای بین رشته ای ایده آل است.

·   این روش در نقش حمایتی و توجیهی مفید هستند.

·  متناسب ساختن این روش هایا تکنیک ها با برنامه درسی به ویژه در مورد تمرین های طولانی مشکل است.

·  برای اینکه ارزش آموزشی واقعی را داشته باشد باید متناسب با دوره آموزشی باشند.

بحث های کلاسی سمینارها،Tutorialوغیره

·    امتیازات و محاسن اساسی جلسات BUZZرادارد.

·   هرچه قدر مدت زمان بیشتری طول بکشد امکان دسترسی به دامنه وسیعی از اهداف، اغلب در سطح عالی، بیشتر است.

·   با این روش ها می توان موضوعات مرتبط زیادی را با عمق بیشتری بررسی کرد.

·  این خطروجود دارد که تمام اعضای کلاس نقش فعالی در کلاس بحث نداشته باشندمگر این که مراحل کار طوری طراحی شود که همه دانش آموزان فرصت فعالیت داشته باشند.

·  اگر درکلاس تقسیم بندی و دو دستگی وجود داشته باشد مسائل و مشکلات معینی را سبب می شوند.

جلسات بازخورد چند رسانه ای از قبیل مصاحبه های ضبط شده به صورت ریزتدریس تمرینات گروهی ضبط شده

·   با استفاده از بازخوردهایی که از طریق رسانه ها به دست می آید(یعنی ضبط دیداری و شنیداری) فعالیت های انجام گرفته می توان بحث های گروهی باارزشی را در مورد عملکردهای انجام گرفته فراگیران تشکیل داد.

·    برای توسعه دامنه وسیعی از مهارت ها می توان استفاده کرد.

·    میزان فعالیت  ویادگیری دانش آموزان را بالا میبرد.

·   در ابتدا بعضی از دانش آموزان ممکن است آن را روشی غیر جذاب در می یابند.

·   احتیاج به سخت افزارهای مناسب و دیگر تسهیلات گران قیمت دارد.

·   چنانچه در کلاس تقسیم بندی و دو دستگی وجود داشته باشد مسائل و مشکلات معینی را سبب می شوند.

 

 

طرح های گروهی

·   برای توسعه دامنه وسیعی از اهداف شناختی و غیر شناختی در سطح بسیار عالی مناسب است.

·    برای توسعه مهارت های بین شخصی و گروهی ایده آل است.

·    برای فعالیت ها وکارهای بین رشته ای مطلوب است.

·   این خطر وجود دارد که همه دانش آموزان نتوانند توانایی خودشان را نشان دهند مگر اینکه مراحل کار طوری طراحی شود که از وجود فرصیت فعالیت برای تمام دانش اموزان اطمینان حاصل شود.

·   ارزیابی میزان مشارکت و سهم هریک از دانش آموزان در کا رگروهی مشکل است.

 

گروه های خودیاری

·   تشکیل این نوع گروه ها کمک قابل ملاحظه ای برای یادگیرندگان منزوی می باشد.

تدریس به وسیله گروه های همسالان بی نهایت با ارزش است.

·   به منظور تشکیل و پیوستن دانش آموزان به این گروه ها بایستی کاملاً برانگیخته شوند.

 

به اين ترتيب نتيجه مي گيريم كه نقش تكنولوژي آموزشي در كارايي بيشتر آموزش گروهي، توسعه ي تكنيك هاي گروه فعال است، نه گسترش سخت افزارها يا نرم افزارهاي آموزشي (يغما،1384).

جدول زير ويژگي هاي هر يك از سه الگوي آموزشي مورد بحث، وظايف معلم و نقش

تكنولوژي آموزشي در توسعه و كارايي هريك از الگو هاي آموزشي را  نشان مي دهد:

              جدول (2-8) الگوهای تدریس با تاکید بر تکنولوژی آموزشی

 

آموزش دسته جمعي

دانش آموزان

يادگيري

انفرادي

يادگيري در

گروه هاي

كوچك

مباني نظري

تكنولوژي (صنعت) در خدمت آموزش

روان شناسي رفتارگرايي

روان شناسي انسان گرايي

مدل

جنبه اقتصادي

محرك - پاسخ

گروه فعال

تكنولوژي

مورد تاكيد

سخت افزارها (دستگاه هاي سمعي و بصري)

نرم افزارها

تكنيك (فن)

نتايج حاصل

آموزش از راه تلويزيون مداربسته

آموزش برنامه اي و آموزش به كمك  رايانه

آموزش از راه تبادل رفتار هاي شخصي در گروه مانند بازي هاي آموزشي، تقليد يا شبيه سازي

 

انواع روشهاي

متداول

توضيحي، سخنراني، پخش تلويزيوني و راديويي

آموزش از راه تلويزيون مداربسته آموزش از راه ضبط ويديو – كاست آموزش به روش مكالمه اي بين معلم و دانش آموزان و ...

آموزش هدايت شونده، آموزش   برنامه اي، خود آموزي به وسيله  رسانه ها، آموزش با بهره گيري از رايانه

 

بازيهاي آموزشي، شبيه سازي، سمينار، تمرين گروهي و پروژه هاي دسته جمعي،

گروه - خوديار

وظيفه معلم

نقشهاي معلم

 

توضيح  و شرح مطالب درسي كنترل كننده جريان آموزش

توليد كننده و مدير منابع آموزشي ناظر وراهنماي آموزشي

سازمان دهنده و تسهيل كننده آموزش

 

http://www.technology1357.blogfa.com

   

 امتیاز :

برچسب ها : آموزش به روش سمعي وبصری،اموزش دسته جمعی دانش اموزان،تکنولوژی اموزشی , چگونه یادداشت برداری کنیم،سخنرانی و گفتگو،تجربه های خاص , رادیو و تلویزیون سراسری،یادگیری انفرادی،مهارتهای شنیداری و دیداری،روش های مشارکتی ,
آموزش به روش سمعي وبصري نوشته شده در جمعه 08 دي 1391 ساعت 23:37

مطالب مرتبطارسال نظر برای این مطلب


نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی

مطالب تصادفی
لینک دوستان
کلیه حقوق این سایت ، متعلق به moalleman می باشد و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است .